การกู้คืนข้อมูลที่ลบไป

เมื่อท่านต้องการกู้คืนโมดูล Quiz หรือ Assignment ที่ลบไปแล้วจากคอร์ส ท่านสามารถกู้คืนกลับมาได้โดยวิธีการดังนี้

เข้าไปในคอร์สที่ต้องการกู้คืนข้อมูล ในแถบค้นหาของเบราเซอร์ ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมี url ของคอร์สปรากฏอยู่

ทำการเติม "/undelete" ต่อท้าย url ของท่าน

ระบบจะพาท่านไปยังหน้าสำหรับกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "Restore" ด้านหลังเพื่อทำการกู้คืนข้อมูลได้ทันที

คลิปสาธิตการกู้คืนข้อมูลที่ลบไป

Last updated