การกำหนด Home Page

ท่านสามารถกำหนดหน้าแรกของ Course ตามที่ท่านต้องการได้ ทั้งการแสดงกิจกรรมทั้งหมดใน Course , แสดงหน้า Page ที่เลือก, แสดงเนื้อหาบทต่างๆ , แสดงการบ้านทั้งหมด หรือ เลือกแสดง Course Syllabus ในหน้าแรก

วิธีการกำหนดหน้าแรกหรือ Home page

1.ไปที่หน้า Home ของท่าน

2. เลือกเมนู Choose Home Page

3. เลือกส่วนที่ท่านต้องการตั้งเป็นหน้าแรกหรือ Home Page

โดยระบบจะมี 5 ส่วนให้ท่านเลือก ได้แก่

  1. Course Activity Stream หรือแสดงกิจกรรมทั้งหมดใน Course

  2. Pages Front Page หรือแสดงหน้า Page ที่สร้างขึ้นโดยทำการตั้งค่าให้เป็น Front Page ไว้แล้ว

  3. Course Modules หรือแสดงในส่วนของเนื้อหาบทต่างๆ

  4. Assignments List หรือแสดงการบ้านทั้งหมดใน Course

  5. Syllabus หรือข้อมูล Course

4. กด Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง Home page

ตัวอย่างการตั้ง Home Page โดยเลือกจาก Page Front

Last updated