การใช้งานบน Application Canvas

Download Application

สำหรับอาจารย์

สามารถดาวน์โหลด Application ในชื่อ "Canvas Teacher"

สำหรับนักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดได้ในชื่อ "Canvas Student"

วิธีการเข้าใช้งาน Application "Canvas Teacher"

ตัวอย่างจาก Smartphone ระบบ AOS (Android)

1. ดาวน์โหลด และเปิด Application "Canvas Teacher" ท่านจะพบกับหน้าต่างดังภาพประกอบด้านล่าง หลังจาดนั้นให้กดปุ่ม Find my School

2. พิมพ์ Chiang Mai University (CMU) แล้วกดเลือกตามที่ระบบแนะนำด้านล่าง

3. Sign in ด้วย CMU Account

4. ระบบจะแสดงกระบวนวิชา (Courses) ทั้งหมดของท่านในหน้าแรกดังภาพประกอบด้านล่าง

5. หากกระบวนวิชาของท่านมีจำนวนมาก ท่านสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลกระบวนวิชา (Course) ให้เป็นแบบอื่นได้โดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมบริเวณมุมขวาบนดังภาพด้านล่าง

Last updated