การส่งข้อความผ่าน Inbox

การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านช่องทาง Inbox มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับการใช้ E-mail ทั่วไป ใช้สำหรับส่งข้อความ, ตอบกลับข้อความ, จัดเรียง, รวมทั้งส่งความเห็นในงานหรือการบ้านของนักศึกษาได้อีกด้วย

เริ่มต้นการใช้งาน Inbox

ไปที่ เมนู “Inbox” เมื่อกดแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

โดยในหน้าแรกของเมนู Inbox จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เมื่อท่านกดเลือกข้อความจากฝั่งซ้าย เนื้อหาในข้อความทั้งหมดจะปรากฏในฝั่งขวามือของหน้าต่าง ท่านสามารถดูข้อความ ตอบกลับข้อความหรือจัดการข้อความเหล่านั้นได้

Inbox จะเรียงลำดับข้อความจากใหม่ที่สุดไปเก่าที่สุด โดยข้อความใหม่ที่สุดจะปรากฏอยู่ด้านบนสุด และ ข้อความเก่ากว่าจะอยู่ด่านล่าง

การใช้งานแถบเครื่องมือต่างๆใน Inbox

ท่านสามารถเลือกแสดงผลข้อความที่ส่งเข้ามาโดยแยกตาม Course [1] หรือ แยกตามรูปแบบของข้อความ (Unread, Starred, Sent, Archived, and Submission Comments) [2] ท่านสามารถเขียนข้อความใหม่ได้ทุกเมื่อโดยการกดที่สัญลักษณ์ Compose [3] นอกจากนี้ท่านยังสามารถค้นหาข้อความโดยค้นจากชื่อบัญชีผู้ใช้ในช่องนี้ได้ [4]

และเมื่อท่านกดเลือกข้อความแล้ว ท่านสามารถเลือกใช้ การตอบกลับข้อความ (reply) นั้นเพียงข้อความเดียวตามสัญลักษณ์ในหมายเลข [1] หรือ เลือกตอบกลับข้อความทั้งหมด (reply-all) [2] รวมไปถึงการซ่อนข้อความ (achieve) [3] และ ลบข้อความ (delete) [4]

ทั้งนี้ท่านยังสามารถ ส่งต่อข้อความ(forward),ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน หรือ อ่านแล้ว (mark as read or unread) รวมถึงการทำเครื่องหมาย Star เพื่อทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อความสำคัญ บนข้อความที่ต้องการ โดยการกดไปที่เครื่องหมายฟันเฟือง (Setting) [5] ได้อีกด้วย

การแสดงผลข้อความ

ท่านสามารถเลือกแสดงผลโดยแยกตาม Course ที่มีในแต่ละ Course หรือ แสดงผลแบบ All Courses ได้

เมื่อทำการเลือกการแสดงผลของ Course ที่ต้องการแล้ว สามารถเลือกแสดงผลข้อความตามสถานะของข้อความได้ โดยแบ่งสถานะของข้อความต่างๆได้ดังนี้

 • Inbox หรือการแสดงผลข้อความที่ส่งเข้ามาทั้งหมดใน Inbox

 • Unread หรือการแสดงผลเฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

 • Starred หรือการแสดงผลเฉพาะข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ

 • Sent หรือการแสดงผลเฉพาะข้อความที่ถูกส่งไปแล้ว

 • Archived หรือการแสดงผลเฉพาะข้อความที่ซ่อนไว้

 • Submission Comments หรือการแสดงผลเฉพาะความเห็นต่อ Assignments หรือการบ้านของนักศึกษาซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้โดยตรงผ่าน Inbox (อาจารย์และนักศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็น Submission Comments ได้)

Tips : ท่านสามารถเลือกทำเครื่องหมายว่าได้อ่านข้อความนี้แล้ว หรือยังไม่ได้อ่านโดยการกดที่เครื่องหมาย และ สามารถเลือก Star ข้อความโดยกด ที่แสดงบนข้อความตัวอย่างได้เลย

การเขียนและการส่งข้อความ

ท่านสามารถเขียนและส่งข้อความได้ดังนี้

 1. ทำการเลือก Course ที่ท่านต้องการส่งข้อความ

 2. ทำการเลือกผู้รับที่ท่านต้องการส่งถึง ในช่อง To โดยสามารถเลือกส่งได้ดังนี้

  1. ส่งถึงผู้ที่อยู่ใน Course ทั้งหมด

  2. ส่งเฉพาะอาจารย์ที่อยู่ใน Course

  3. ส่งเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ใน Course

  4. ส่งถึงผู้ที่อยู่ใน Section ที่เลือก

 3. กดส่งข้อความ

หมายเหตุ : ไม่มีการจำกัดขนาดไฟล์ในการแนบไฟล์ใน Inbox

การตอบกลับข้อความ

ข้อความที่ท่านตอบกลับจะแสดงอยู่บนตัวอย่างข้อความด้านซ้าย และจะแสดงอยู่ด้านบนสุดของเนื้อหาข้อความ

การจัดการข้อความใน Inbox

การเลือกหลายข้อความ

การเลือกหลายๆข้อความเพื่อจัดการในคราวเดียว

 1. ท่านสามารถกดกล่องสี่เหลี่ยม บริเวณด้านหน้าของวันที่และเวลาของข้อความ

 2. เลือกข้อความอื่นๆที่ต้องการโดย

  1. กดที่กล่องสี่เหลี่ยม ของข้อความอื่นๆที่ต้องการ

  2. หรือกดปุ่ม command key (ในกรณีที่ใช้ Mac) / กดปุ่ม control key (ในกรณีที่ใช้ Windows) ในระหว่างที่กำลังกดเลือกแต่ละข้อความที่ท่านต้องการ

  3. หรือกดเลือกข้อความแรกที่ต้องการ จากนั้น กด Shift และ กดเลือกข้อความสุดท้ายที่ต้องการ ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในช่วงจะถูกเลือก

 3. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการตรงสัญลักษณ์ฟันเฟือง ข้อความทั้งหมดที่ถูกเลือกจะถูกดำเนินการตามเมนูที่ท่านเลือก พร้อมๆกันในคราวเดียว

การ Star หรือติดดาวข้อความ และ การ Unstar

การติดดาวการสนทนาจะช่วยให้ท่านเห็นข้อความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. กดสัญลักษณ์รูปดาว บริเวณฝั่งขวาล่างของกล่องข้อความ

ในส่วนของการ Unstar นั้น สามารถกดที่ปุ่มเดิมได้เลย หากข้อความถูก star ไว้แล้ว เมื่อกดอีกครั้งจะทำการ Unstar

การ Forward หรือส่งต่อข้อความ

เมื่อท่านส่งต่อข้อความให้กับผู้รับเกิน 100 คน ระบบจะทำการส่งข้อความแบบแยกรายบุคคลโดยอัติโนมัติ

การ Delete หรือ ลบข้อความ

การ Archive หรือ เก็บข้อความและการ Unarchive

การ Archive

ท่านสามารถการเก็บข้อความได้ แต่ข้อความจะถูกลบออกจากกล่องจดหมายของท่าน สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

การ Unarchive

ท่านไม่สามารถ Archive ข้อความที่ท่านส่งได้

Last updated