การเพิ่ม Outcome

Outcome หรือผลลัพธ์ของจุดประสงค์ของกระบวนวิชาโดยใช้เกณฑ์จากทางมหาวิทยาลัย

เริ่มต้นการใช้งาน Outcome

ท่านสามารถเข้าสู่หน้า Outcome ได้จากเมนูบริเวณแถบด้านซ้ายมือ ดังภาพ

1. หน้าแรกของเมนู Outcome

2. สร้าง Outcome

กดที่ปุ่ม " +Create " เพื่อสร้างผลลัพธ์ของจุดประสงค์ของกระบวนวิชาโดยใช้เกณฑ์จากทางมหาวิทยาลัย

3. กรอกข้อมูล Outcome

เมื่อกดสร้าง Outcome แล้ว จะปรากฏส่วนต่างๆ เพื่อให้ท่านกรอกรายละเอียด ดังภาพ

แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ Name, Friendly Name, Description, Alternate description (for parent/student display) และ Location

  1. Name ในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกชื่อ Outcome หรือรหัสของ Outcome

  2. Friendly Name ชื่อเรียกของ Outcome ที่แสดงในระบบ

  3. Description หรือรายละเอียดของ Outcome

  4. Alternate description (for parent/student display) หรือคำอธิบายสำหรับนักศึกษา

  5. Location ในส่วนนี้มีเพื่อระบุว่า Outcome นี้จะนำไปใช้ในส่วนไหนบ้าง

การนำเข้า Outcome

กดที่ปุ่ม "Import" เพื่อนำเข้า Outcome ของท่าน โดยจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล CSV หรือ JSON เท่านั้น

Last updated