การใช้งาน SpeedGrader

SpeedGrader ช่วยให้อาจารย์สามารถตรวจชิ้นงานหรือคำตอบของผู้เรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้รวดเร็วขึ้น

การทำงานของ SpeedGrader

บน SpeedGrader จะแสดงข้อมูลใน Assignment ของผู้เรียนที่ส่งเข้ามาทั้งหมดและบันทึกไว้บน Browser ได้แก่ ข้อมูลชิ้นงานหรือคำตอบของผู้เรียน , คะแนน ทั้งคะแนนเดิมและคะแนนของชิ้นงานที่ส่งเข้ามาใหม่ , Rubrics และความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการโหลดข้อมูลทั้งหมดขณะใช้งาน และทำให้อาจารย์ตรวจให้คะแนนได้รวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องรีเฟรช Browser บ่อยๆ

ในคอร์สที่มีขนาดใหญ่ จะมีผลกับระยะเวลาในการประมวลผลของ SpeedGrader ด้วย ใน Assignment ที่มี submission มากกว่า 1,500 ชิ้นจะมีผลต่อการประมวลผลให้ล่าช้ากว่าปกติ และ submission มากกว่า 2,500 ชิ้นจะไม่สามารถตรวจด้วย SpeedGrader ได้

ทาง Mango Canvas จึงแนะนำให้แบ่ง section หรือกลุ่มของผู้เรียนของคอร์สเรียนขนาดใหญ่เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลและใช้งาน SpeedGrader ได้ตามปกติ

สำหรับผู้ใช้งาน SpeedGrader

โดยปกติแล้วตัวของ SpeedGrader ถูกออกแบบมาสำหรับอาจารย์หนึ่งคนในการตรวจและให้คะแนนในแต่ละครั้ง จึงไม่แนะนำให้คอร์สที่มีอาจารย์หลายท่านเข้าตรวจและใช้งาน SpeedGrader พร้อมกันหลายคน เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการโหลดข้อมูล , การซ้อนทับและการอัพเดตข้อมูลล่าสุด และอาจมีผลกระทบต่อคะแนนที่แสดงผลใน Gradebook ด้วย

กรณีที่คอร์สมีผู้ตรวจให้คะแนนหลายท่าน ทางทีมแนะนำให้จำกัดการเข้าถึง SpeedGrader ในแต่ละ Section เฉพาะที่อาจารย์รับผิดชอบเท่านั้น

Moderated Grading

ระบบสามารถตั้งค่าตรวจให้คะแนนแบบ Moderated Grading ได้ เมื่อจำนวนผู้ตรวจถึงที่ถูกกำหนดไว้แล้ว SpeedGrader จะปรับเป็น read-only mode ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์จะไม่สามารถลบชิ้นงานหรือคำตอบของผู้เรียนที่ส่งเข้ามาได้ด้วยตนเอง

การใช้งาน SpeedGrader

เมนูของ SpeedGrader

ในแถบเมนูด้านบนของ SpeedGrader ประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้ตรวจให้คะแนนได้ง่ายขึ้น บริเวณมุมซ้ายประกอบด้วย

 1. กลับไปที่หน้า Gradebook

 2. เปิด/ปิด Assignment ที่ซ่อนไว้

 3. ดูการตั้งค่าของ SpeedGrader ประกอบด้วย

  • Options เลือกการแสดงผลรายชื่อผู้เรียน และเปิดใช้งาน anonymous grading ที่นี่

  • Keyboard Shortcuts

  • Help เพื่อเข้าสู่ไกด์แนะนำการใช้งานเพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด Assignment

แถบยาวบริเวณกลางหน้าจอจะประกอบด้วยรายละเอียดของ Assignment นั้นๆ ประกอบด้วย ชื่อ Assignment[1] , กำหนดส่งชิ้นงาน [2] , และชื่อคอร์ส [3] รวมถึงรายละเอียดการให้คะแนนโดยรวมของอาจารย์

คลิกที่ชื่อ Assignment เพื่อดูรายละเอียดได้ และยังสามารถดาวน์โหลดชิ้นงาน/คำตอบทั้งหมดของผู้เรียนใน Assignment ได้ด้วย

คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อออกไปยังหน้าแรกของคอร์ส

รายละเอียดการตรวจให้คะแนน ประกอบด้วยจำนวนของชิ้นงาน/คำตอบที่ตรวจไปแล้ว [4] และคะแนนเฉลี่ย [5]

ดูรายชื่อผู้เรียน

แถบเมนูด้านขวาจะเป็นรายชื่อผู้เรียนภายในคอร์ส สามารถกดที่ชื่อเพื่อดูชิ้นงาน/คำตอบได้ทันที

ดูชิ้นงาน/คำตอบของผู้เรียน

เมื่อเลือกชื่อผู้เรียนมาแล้ว ชิ้นงาน/คำตอบของผู้เรียนจะปรากฏในหน้าต่างในบริเวณกรอบสีแดงตามภาพด้านบน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท submission ของ Assignment ที่ถูกตั้งค่าไว้ โดยในบางประเภทระบบอาจไม่รองรับและจะไม่สามารถแสดงผลใน SpeedGrader ได้

ดูชิ้นงานที่อัปโหลดขึ้นมา

กรณีที่เป็นไฟล์จาก Google Drive หรือ O365 ที่ถูกอัปโหลดส่งเข้ามาในระบบ หน้าจอจะแสดงดังภาพ [1] อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผล หรือสามารถดาวน์โหลดเพื่อเปิดดูไฟล์ดังกล่าวทันทีได้ที่ [2]

ชิ้นงานที่อัปโหลดผิดพลาด/ล้มเหลว

กรณีที่เป็นไฟล์จาก Google Drive หรือ O365 ที่ถูกอัปโหลดส่งเข้ามาในระบบผิดพลาดหรือล้มเหลว หน้าจอจะแสดงดังภาพ [1] อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผล และส่วนดาวน์โหลดไฟล์จะแสดงผลดังภาพตัวอย่าง [2]

ดูช่วงเวลาตรวจให้คะแนน

กรณีที่คอร์สมีการใช้งานช่วงเวลาตรวจให้คะแนนหลายช่วง ถ้า Assignment นั้นๆหมดช่วงเวลาตรวจให้คะแนนแล้ว จะมีส่วนแจ้งเตือนปรากฏขึ้นมาด้านบนของ SpeedGrader และจะไม่สามารถแก้ไขหรือให้คะแนนได้อีก

แถบข้อมูลด้านขวา

แถบเมนูด้านขวาจะแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน/คำตอบทั้งหมดขึ้นมาให้

 1. วันและเวลาที่ส่งชิ้นงาน/คำตอบเข้าระบบ

 2. ดาวน์โหลดไฟล์ชิ้นงาน/คำตอบ

 3. ช่องให้คะแนน

 4. ดู Rubrics(ถ้ามี) เพื่อให้คะแนน

 5. ช่องสำหรับเขียนฟีดแบ็คส่งกัลบให้กับผู้เรียน

ดูชิ้นงาน/คำตอบที่ส่งเข้ามาใหม่

กรณีที่ชิ้นงาน/คำตอบของผู้เรียนจำเป็นต้องคืนกลับไปแก้หรือส่งใหม่ จะมีปุ่ม [1] ปรากฏขึ้น ผู้เรียนจะได้รับแจ้งเตือนที่หน้าแรกของตนเอง และอาจารย์สามารถเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนรับทราบเหตุผลได้ที่ [2]

ดูสถานะการส่งชิ้นงาน/คำตอบ

ในแถบเมนูด้านขวาของ SpeedGrader สามารถดูสถานะของ submission ได้ที่ [1] และอาจารย์สามารถเปลี่ยนสถานะได้ที่ [2] ประกอบด้วย Late, Missing, Excused, และ None

ดูชิ้นงาน/คำตอบของผู้เรียนคนต่อไป

เมื่อตรวจชิ้นงาน/คำตอบของผู้เรียนเสร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนไปตรวจคนถัดไป สามารถกดได้ที่ปุ่มลูกศรด้านหลังชื่อของผู้เรียน

ดู Assignment แบบกลุ่ม

กรณีที่เป็น Assignment แบบกลุ่ม อาจารย์สามารถเลือกดูกลุ่มที่มีในระบบได้โดยการกดที่ปุ่ม Dropdown เพื่อเลือกดูชิ้นงาน/คำตอบของแต่ละกลุ่มได้ โดยการตรวจให้คะแนนจะเหมือนกับการตรวจรายบุคคล

การตรวจแบบ Anonymous

กรณีที่ Assignment ถูกตั้งค่าเป็น Anonymous รายชื่อผู้เรียนจะถูกแสดงผลเป็นดังภาพ และจะถูก Shuffle ตำแหน่งให้ไม่ตรงกับลำดับที่แสดงผลใน Gradebook ด้วย

กรณีที่ Assignment ไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น Anonymous ท่านสามารถเปิดใช้งาน Anonymous Grading ใน SpeedGrader เพื่อซ่อนชื่อผู้เรียนได้

Last updated