Search
⌃K

การเพิ่มผู้เข้าร่วม Course

สามารถเพิ่มและกำหนด Role ต่างๆให้กับผู้เข้าร่วม Course ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ผู้ร่วมสอน ผู้ช่วยอาจารย์ และอื่นๆ ซึ่งแต่ละ Role จะมีสิทธิ์การในดำเนินการและเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกัน
แม้ว่าเมื่อเปิด Course เรียบร้อยแล้วและระบบได้ทำการเพิ่มนักศึกษาตามรายชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์สำนักทะเบียนเข้ามาใน Course โดยอัตโนมัติแล้ว
อย่างไรก็ตาม อาจารย์เจ้าของ Course สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วม Course อื่นๆเพิ่มเติมได้ตามต้องการ เช่น เพิ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอน, เพิ่มผู้ช่วยอาจารย์ หรือ เพิ่มนักศึกษาที่มีรายชื่อตกหล่นจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน โดยการส่งคำเชิญเข้าร่วม Course ให้กับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม Course
คำเชิญจะไม่ถูกส่งจนกว่าจะถึงวันเปิด Course ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ และ Course จะต้องถูกตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ (Public) ดังภาพประกอบด้านล่าง จึงจะทำการส่งคำเชิญหรือเพิ่มผู้เข้าร่วม Course ได้
ขั้นตอนในการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course (ภาพนิ่ง)

1. เริ่มต้นการใช้งาน เมนู People เพื่อทำการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course

ขั้นตอนแรก ไปที่ เมนู “People” จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

2. กดที่ปุ่ม
เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วม Course

3. ค้นหาบัญชีผู้ใช้เพื่อทำการเพิ่มเข้ามาใน Course

เมื่อกดปุ่ม
(Add People) แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ในการค้นหาบัญชีผู้ใช้งานเพื่อทำการเพิ่มเข้าไปใน Course สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้
1. ค้นหาจาก Email Address โดยใช้ CMU Account (@cmu.ac.th) หรือ Lifelong Education Account (@lifelong.cmu.ac.th) ของนักศึกษา
2. ค้นหาจาก Login ID โดยใช้ ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา
3. ค้นหาจาก SIS ID โดยใช้ รหัสนักศึกษา
หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมคอร์สมากกว่า 1 ท่าน โปรดใช้ สัญลักษณ์ “ , ” (Comma) คั่นระหว่างบัญชีผู้ใช้ หรือขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อแยกแต่ละบัญชีผู้ใช้

4. กำหนด Role ของผู้เข้าร่วม Course

ในการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course สามารถกำหนด Role ต่างๆได้ดังนี้
Teacher หรือ อาจารย์ สามารถบริหารจัดการ Course ได้ในทุกฟังก์ชัน ทั้งในส่วนของการตั้งค่าคอร์สเบื้องต้น การเพิ่มเนื้อหาในกระบวนวิชา การซ่อนและแสดงข้อมูลในกระบวนวิชารวมถึงการเข้าถึงวิชา การสร้างประกาศ การมอบหมายงาน การตั้งค่ากิจกรรมในปฏิทิน การตั้งค่าการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการกลุ่ม การจัดการผู้เข้าร่วมวิชา การสร้างแบบทดสอบและการให้คะแนน การแสดงผลคะแนนในแบบทกสอบ การแสดงผลเกรด เป็นต้น
Student หรือ นักศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาในส่วนต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนและทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดจากอาจารย์
TA (Teaching Assistance) หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ ช่วยสนับสนุนการสร้าง Course และการตั้งค่าต่างๆภายในคอร์ส มีสิทธิ์ในการจัดการคอร์สเทียบเท่ากับอาจารย์
Observer หรือ ผู้สังเกตการณ์ สามารถเชื่อมต่อ(Link)กับบัญชีผู้ใช้ของนักศึกษาโดยใช้อีเมลล์ทั่วไปได้ และมองเห็นความก้าวหน้าของนักศึกษาใน Course นั้นๆ โดย Role Observer นี้ อาจเป็นครอบครัว ผู้ปกครอง หรือ ที่ปรึกษาของนักศึกษาคนนั้นๆ
Designer หรือ ผู้ออกแบบ Course สามารถเข้าถึงเนื้อหาของ Corse และจัดการ Course ในบางส่วน (การเข้าถึงค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับ TA) เช่น สร้าง Discussions, announcements, assignments, quizzes, การเพิ่มเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ และ การเพิ่มผู้เข้าร่วม Course เป็นต้น
Role ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีเพียง 3 Role เท่านั้น ได้แก่ Teacher, Student และ TA

5. ในกรณีที่มีหลาย Sections

เลือก Sections ที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course สามารถเพิ่มนักศึกษาเข้าไปใน Section ที่ต้องการ และ กดปุ่ม “Next” (ในกรณีที่ไม่ได้ทำการแบ่ง Sections ไว้ หรือมีเพียง Section เดียว ระบบจะแสดงชื่อ Course ในส่วนของ Section)
หากต้องการให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันได้เฉพาะใน Section ของตนเองเท่านั้น สามารถกดที่ปุ่ม
  • Can interact with user in their section only

6. เมื่อค้นหาบัญชีผู้เข้าร่วมวิชาสำเร็จ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

ระบบจะแจ้งเตือนว่าขณะนี้บัญชีผู้ใช้ที่ทำการค้นหานั้น พร้อมที่จะเพิ่มเข้าไปใน Course แล้ว ดังภาพ
  1. 1.
    กดปุ่ม "Cancel" เพื่อยกเลิกการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course
  2. 2.
    กดปุ่ม "Start over" เพื่อเริ่มใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อกดแล้วจะกลับไปสู่หน้าค้นหาบัญชีผู้ใช้ เพื่อทำการเพิ่มผู้ใช้อื่นๆเข้ามาใน Course ใหม่อีกครั้ง
  3. 3.
    กดปุ่ม “Add Users” เพื่อยืนยันการเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้ามาใน Course
ในกรณีที่ค้นหาบัญชีของนักศึกษาไม่เจอ จะปรากฏการแจ้งเตือนดังภาพด้านล่าง โดยท่านสามารถ กลับไปแก้ไขข้อมูลหรือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
หรือแจ้งให้เจ้าของ account เข้าระบบ mango Canvas ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึงทำการเพิ่มชื่อในคอร์สใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ภาพแสดงการแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่พบบัญชีผู้ใช้ที่ทำการค้นหา

7. เมื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้แล้ว ระบบจะแสดงสถานะ Pending

ในขั้นตอนนี้ระบบจะส่งคำเชิญเข้าร่วม Course ไปให้กับบัญชีผู้ใช้นี้ และรอการตอบรับคำเชิญ (ท่านสามารถกด Resend เพื่อส่งคำเชิญอีกครั้งได้)
ผู้ที่ได้รับคำเชิญจะได้รับข้อความแจ้งเตือนดังภาพ
เมื่อกด "Accept" จึงจะเข้า Course โดยสมบูรณ์ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนสถานะดังภาพด้านล่าง

ขั้นตอนการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course (ภาพเคลื่อนไหว)

คลิปสาธิตการเพิ่มผู้เข้าร่วม Course