MANGO Canvas คืออะไร?

ระบบ LMS (Learning Management System) น้องใหม่ล่าสุด จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC : Teaching and Learning Innovation Center)

ทำความรู้จักระบบ MANGO Canvas

Canvas เป็น LMS ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือในการส่งมอบการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดย Canvas มีจุดเด่นได้แก่ เป็นระบบที่หน้าตาที่ทันสมัยใช้งานง่าย มีความสามารถสูง เป็น Cloud Service ที่เสถียร รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้จำนวนมาก มี uptime 99.9% Canvas มีระบบประเมินที่หลากหลาย และมีส่วนวิเคราะห์ข้อมูลในหลายส่วนหรือ Analytics ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการสอน

CMU Canvas ภายใต้ชื่อ MANGO Canvas เริ่มนำร่องครั้งแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 และทางมหาวิทยาลัยฯ ตัดสินใจเปิดใช้ในวงกว้างเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการศึกษา ต่างใช้ระบบ Canvas ร่วมกับเทคโนโลยีของตนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นต่อทั้งอาจารย์และนักศึกษามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Stanford university, University of Oxford, The University of Chicago, The University of California, หรือแม้แต่ The University of Auckland New Zealand เป็นต้น อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

  • Canvas คือ Learning Management System (LMS) ใหม่สามารถเลือกใช้ทดแทน KC-Moodle ได้

  • Canvas เป็น LMS ที่มีการเติบโตสูงที่สุดในระดับอุดมศึกษาในอเมริกาและแคนาดา

  • Canvas มีจุดเด่นที่ใช้งานง่าย ทั้งสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

  • Canvas เหมาะสำหรับอาจารย์ทั่วไป และอาจารย์ที่พึ่งเริ่มต้นหรือไม่เคยใช้ LMS มาก่อน

MANGO Canvas ทำอะไรได้บ้าง?

ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อาจารย์สามารถออกแบบกระบวนวิชา และ แบ่งปันเนื้อหาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือต่างๆช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

  • เครื่องมือในการตั้งค่าและออกแบบ Course ซึ่งได้แก่ เมนู Settings, Global Navigation, Course Import Tool, Course Navigation, Modules, Pages, Files, Calendar

  • เครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการผู้เข้าร่วม Course ได้แก่เมนู People, Groups และ Courses & Sections

  • เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวผู้เรียนและผู้สอน ได้แก่ เมนู Announcements, Inbox, Chat, Discussions, และ Conferences

  • เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าและการทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ Attendance (Roll Call), Assignments และ Quizzes

  • เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ของการเรียน ได้แก่ เมนู Analytics, Rubrics, Outcomes, Grades, Speed Grader

  • รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ เช่น เมนู Profile and User Settings, Rich Content Editor, e-Portfolios, External Apps (LTI) เป็นต้น

ทำไมต้องย้ายมาใช้ Canvas?

Canvas เป็น LMS ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความสามารถและการออกแบบที่ดีในการใช้งาน เป็น Digital Platform ที่ตอบความคาดหวังทั้งของอาจารย์และโดยเฉพาะของผู้เรียนยุคใหม่ Canvas เป็น Cloud Service ทำให้บริการ เสถียร ปลอดภัย รองรับผู้ใช้งานพร้อม ๆ กันได้จำนวนมาก ไม่ต้องกังวลว่าระบบจะล่ม

นอกจากนั้น Canvas จะเป็น Platform กลางของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ Canvas ในการส่งมอบการเรียนรู้ได้ทั้งแก่นักศึกษาปัจจุบันและแก่ผู้เรียนภายนอก

ทำไมต้องชื่อ Mango?

ในช่วงนำร่อง มช. มีบริการชื่อ Canvas อยู่แล้ว จึงต้องการชื่อใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน ประกอบกับผู้ใช้มักสับสน Canvas กับอีกบริการหนึ่งชื่อ Canva จึงทำให้ตั้งชื่อใหม่ขึ้น โดย mango เป็นชื่อที่สั้น แตกต่าง สะกดง่าย ติดปาก และสื่อถึงผลไม้ที่เป็นที่รู้จักขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของไทย เหมือนกันกับ CMU Canvas ที่คาดหวังว่าจะเป็นบริการที่ขึ้นชื่อสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน

ถ้ามีกระบวนวิชาอยู่บน KC-Moodle ข้อมูลจะถูกย้ายมาที่ Mango ได้อย่างไร?

สามารถย้ายข้อมูลเนื้อหาจาก Moodle ไป Canvas ได้โดยขั้นตอนตามคู่มือดังแนบ https://docs.tlic.cmu.ac.th/cmucanvas-manual/add-content/import/moodle-canvas

ถ้าอยากหัดใช้ Canvas จะเรียนรู้จากที่ใดได้บ้าง?

1.คู่มือการใช้งานโดยทีมงาน TLIC docs.tlic.cmu.ac.thCMU Canvas คืออะไร?ระบบ LMS (Learning Management System) น้องใหม่ล่าสุด จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC : Teaching and Learning Innovation Center)

2. คู่มือการใช้งานโดย Intuructor เจ้าของระบบโดยตรง

ภาษาอังกฤษ(คู่มือแบบละเอียด) community.canvaslms.comInstructor GuideIn our Instructor Guide, you will find everything you need to know to use Canvas as a teacher, from creating assignments to managing course settings.

ภาษาไทย

https://community.canvaslms.com/t5/คู่มือผู้สอน-Canvas-Instructor/tkb-p/ThaiInstructorGuide

Last updated