การประกาศ Announcement

การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านการประกาศโดยใช้เมนู Announcement

เริ่มต้นการใช้งาน Announcement

ขั้นตอนแรก ไปที่ เมนู “Announcement” จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

การใช้งานแถบเครื่องมือต่างๆใน Announcement

การแสดงผล Announcements

ประกาศล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุดเสมอ ถ้าเป็นประกาศที่ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ ประกาศนั้นจะอยู่ด้านบนสุดเช่นกัน แต่จะยังไม่แสดงให้นักศึกษาเห็นจนกว่าจะถึงวันเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจึงจะโพสต์ประกาศให้โดยอัตโนมัติ

การสร้าง Announcement

การตั้งค่าประกาศ

 1. Topic Title หรือ หัวข้อประกาศ

 2. เนื้อหาประกาศ สามารถกรอกข้อความและแนบรูปภาพ รวมถึง รูปภาพ *หมายเหตุ : ต้องกรอกรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถกด Save เพื่อสร้างประกาศได้

 3. Post to หรือ เลือก Course ที่ต้องการแจ้งประกาศ โดยท่านสามารถเลือก Course ที่ท่านต้องการได้

 4. Options หรือ ตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติม

  1. Delay Posting : การตั้งค่าเวลาในการโพสต์ประกาศ ท่านสามารถตั้งค่าวันและเวลาล่วงหน้าได้

  2. Allow users to comment : อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประกาศได้

  3. Allow 'liking' : อนุญาตให้มีการถูกใจ (Liking)

   1. Only graders are allowed to 'like' : เฉพาะผู้ที่ถูกคำนวณเกรดเท่านั้นที่อนุญาตให้กดถูกใจ(Likes)ได้

   2. Sort by 'likes' : เรียงลำดับตามการกดถูกใจที่ได้รับ (Likes)

การ Locked และ การ Unlocked ประกาศ

การ Locked ประกาศ คือการ ปิดไม่ให้ผู้เข้าร่วมวิชาแสดงความคิดเห็นในประกาศ โดยทำได้ 2 วิธี คือ

 1. กดเครื่องหมายไข่ปลาแนวตั้ง จากนั้นเลือกเมนู Disallow Comments

ส่วน การ Unlocked ประกาศ คือการ เปิดให้ผู้เข้าร่วมวิชาแสดงความคิดเห็นในประกาศได้ โดยทำได้ 2 วิธีเช่นกัน คือ

 1. กดเครื่องหมายไข่ปลาแนวตั้ง จากนั้นเลือกเมนู Allow Comments

การลบ Announcement

การลบประกาศ ทำได้ 2 วิธีดังนี้

 1. กดเครื่องหมายไข่ปลาแนวตั้ง จากนั้นเลือกเมนู Delete

 2. เลือกประกาศที่ต้องการและกดเครื่องหมายถังขยะบนแถบเครื่องมือ

จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนยืนยันการลบอีกครั้ง กด "Delete" เพื่อยืนการลบประกาศที่เลือก

Last updated