การปรับแต่ง Navigation

การปรับแต่งการนำทางใน Course เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้น และเป็นไปตามลำดับที่ ผู้ออกแบบ Course ต้องการ

การปรับแต่ง Navigation แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

การสร้าง Pages

เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ท่านต้องการได้ในหน้าเดียว โดยในหนึ่ง Page นั้น สามารถใส่ตัวอักษร ภาพประกอบ วิดีโอประกอบ หรือ Links ไปสู่ไฟล์งาน หรือ Links ไปสู่ส่วนอื่นๆใน Course หรือ Page อื่นได้

การกำหนด Home Page

ท่านสามารถกำหนดหน้าแรกของ Course ตามที่ท่านต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงกิจกรรมทั้งหมดใน Course แสดงหน้า Page ที่เลือก , แสดงเนื้อหาบทต่างๆ , แสดงการบ้านทั้งหมด หรือ เลือกแสดง Course Syllabus ในหน้าแรกได้ โดยส่วนนี้นักศึกษาจะเห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อเข้ามาสู่กระบวนวิชาของท่าน

การจัดการ Course Navigation

จัดเรียงลำดับส่วนต่างๆ ภายใน Course เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนำส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วม Course เห็น ขึ้นมาเป็นลำดับแรก และ ซ่อนหรือปิดการใช้งานในส่วนที่ไม่ต้องการได้

การสร้าง Modules

บริหารจัดการเนื้อหาของท่าน ให้มีระเบียบ เข้าใจง่ายเป็นลำดับขั้นตอนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของท่านด้วยการสร้าง Modules

Last updated