การจัดการ Student Group

การสร้าง Student Group สามารถสร้างอัตโนมัติได้จากตอนสร้าง Group Set หรืออาจารย์สามารถมาสร้างทีหลังได้ , สร้างด้วยการนำเข้าไฟล์ .csv , อาจารย์สร้างแบบ manual ขึ้นอยู่กับการออกแบบการแบ่งกลุ่มของอาจารย์

การสร้าง Student Group แบบอัตโนมัติ

เมื่อกดสร้าง Group Set สามารถให้ระบบสร้าง Student Group อัตโนมัติได้จากการเลือกที่ [2] และ [3] และตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ

เลือกให้ระบบสุ่มเพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Student Group โดยกดทีทปุ่มจุด 3 จุด [1] เลือก Randomly Assign Students [2]

หน้าต่างแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น ถ้าต้องการให้ระบบสุ่มสมาชิกใน Student Group ให้เป็นผู้เรียนใน Section เดียวกันด้วย เลือกเช็คที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อความ Require group members to be in the same section

การสร้าง Student Group แบบ Manual

เมื่อกดสร้าง Group Set เลือกเป็น Create group later [3]

จากนั้นกด +Group เพื่อสร้าง Student Group ด้วยตนเอง หน้าต่างตั้งค่า Student Group จะปรากฏขึ้น

[1] ตั้งชื่อ Student Group ที่ต้องการสร้าง

[2] จำนวนผู้เรียนสูงสุดใน Student Group

[3] เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยกดบันทึก

[1] สร้าง Student Group เพิ่มสามารถกดที่ +Group และสร้างเพิ่มได้ตามที่ต้องการ

[2] Student Group ที่สร้างเรียบร้อยแล้วจะปรากฏที่ Groups

กรณีที่ต้องการแก้ไข สามารถกดที่ปุ่มจุด 3 จุดด้านหลัง Student กลุ่มที่ต้องการ [1] เลือกแก้ไข [2] หรือ ลบ [3] ได้ตามที่ต้องการ

เลือกชื่อผู้เรียนที่ต้องการเพิ่ม [1] ลากวางใน Student Group [2] ที่ต้องการได้เลย

หรือเลือกที่ปุ่ม + [1] ด้านหลังชื่อผู้เรียน แล้วเลือก Student Group [2] ที่ต้องการเพิ่มชื่อเข้าไป

การสร้าง Student Group แบบให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มเอง

ตอนสร้าง Group Set เลือกที่ Self Sign-Up [1] เป็น Allow self sign-up

[2] ตั้งจำนวน Student Group ที่ต้องการ

[3] จำนวนสูงสุดของสมาชิกในแต่ละ Student Group

[4] เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยกดบันทึก

Student Group จะปรากฏขึ้นใน Group Sets ที่ท่านสร้าง [1] และมีข้อความแจ้งว่าผู้เรียนสามารถเลือกเข้า Student Group ได้เอง [2]

Last updated