การจัดการ Group Set ในคอร์ส

การเพิ่ม Group Set

ระบบ Mango Canvas สามารถสร้างกลุ่มได้มากสุด 200 กลุ่ม

เปิดเมนู People ด้านซ้ายมือ

บริเวณมุมขวาบน กดที่ปุ่ม +Group Set

[1] ตั้งชื่อ Group Set

[2] ตั้งค่าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้ากลุ่มด้านในได้เอง

[3] กรณีที่ต้องการสร้าง Student Group เองภายหลัง หรือต้องการสร้างกลุ่มด้วยไฟล์ .csv เลือกที่ Create groups later

[4] และ [5] ภายใน Dropdown สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบแบ่งกลุ่มตามจำนวนผู้เรียน หรือ จำนวน Student Group ที่ต้องการ

[6] เลือกจำนวนผู้เรียนที่ต้องการ

[7] เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกเพื่อสร้าง Group set

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อยกเว้นเมื่อสร้าง Student Group แบบตั้งค่าเอง ท่านสามารถตั้งค่าให้ระบบเลือกหัวหน้ากลุ่มได้

  • กรณีที่ต้องการให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้เรียนจาก Section เดียวกัน ต้องสร้าง Student Group แบบ Self sign-up และการสร้าง Student Group แบบอัตโนมัติเท่านั้น

  • ระบบ Mango Canvas สามารถสร้าง Student Group ได้มากที่สุด 200 กลุ่ม

เมื่อสร้าง Group Set เรียบร้อยแล้วตรวจสอบ Group Set ที่สร้าง

การนำเข้ากลุ่มด้วยไฟล์ .csv

ท่านสามารถสร้างกลุ่มด้วยการนำเข้าไฟล์ .csv ทั้งนี้การสร้าง Group Assignment ทีมงานแนะนำให้อาจารย์เตรียมกลุ่มของผู้เรียนให้เรียบร้อยก่อน Published Assignment

เมื่อกดสร้าง Group Set ตั้งชื่อ [1] เลือก I'll create froup later [2] จากนั้นกดบันทึก [3]

เลือกที่ปุ่ม Import

หน้าต่างนำเข้าไฟล์จะปรากฏขึ้น ท่านสามารถดาวน์โหลด template สำหรับนำเข้าได้โดยเลือกที่ Download Course Roster CSV

หลังจากได้ไฟล์นำเข้ามาท่านจะได้ข้อมูลของผู้เรียนภายในคอร์ส ท่านสามารถใส่ชื่อ Student Group ที่คอลัมน์ group_name ได้เลย โดยห้ามแก้ไขข้อมูลส่วนอื่นภายในไฟล์ เมื่อใส่กลุ่มเรียบร้อยแล้ว กดบันทึก

นำไฟล์ .csv ที่ได้อัปโหลดเข้าไปในระบบ

รอระบบสร้างและนำเข้ากลุ่ม

เมื่อเสร็จเรียบร้อย Student Group จะปรากฏขึ้นใน Group Set

Last updated