การสร้าง Modules

บริหารจัดการเนื้อหาของท่านให้มีระเบียบและเข้าใจง่ายเป็นลำดับขั้นตอนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของท่านด้วยการสร้าง Modules

เริ่มต้นการใช้งานเมนู Modules

ไปที่เมนู Modules จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

การสร้าง Modules ใหม่

1. Create a new Module

ท่านสามารถสร้าง Modules ใหม่ด้วยการกดที่ปุ่ม + Modules หรือ Create a new Module และยังสามารถกดที่บริเวณรูปภาพ Module ได้อีกด้วย

2. กำหนดชื่อ Module

การตั้งค่าเพิ่มเติม ท่านสามารถ Lock Module ไว้จนกว่าจะถึงวันที่กำหนดได้

3. เพิ่มเนื้อหาใน Module

3.1 อัพโหลดไฟล์ใหม่

ท่านสามารถลากไฟล์เนื้อหาที่ท่านต้องการไปที่บริเวณเส้นประภายในกรอบสี่เหลี่ยม หรือเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าไปในส่วนของ Module ที่ท่านต้องการได้

3.2 เพิ่มส่วนต่างๆที่มีอยู่ในคอร์ส เข้าไปในส่วนของ Module ที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถเพิ่มส่วนต่างๆที่มีอยู่ใน Course เข้าไปใน Module ที่ท่านต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น Assignment, Quiz, File, Page, Discussion, Text header, External Link และ External Tool

เมื่อท่านเพิ่มส่วนต่างๆเข้ามาใน Module ระบบจะแสดงประเภทของส่วนที่ท่านนำเข้ามาเป็นรูปภาพขนาดเล็กหรือไอคอน บริเวณด้านซ้ายมือ และจะมีข้อความแสดงประเภทของส่วนที่นำเข้ามา [ในวงเล็บ] ดังภาพ

ตัวอย่าง การนำส่วนต่างๆเข้ามาไว่ใน Module

4. แก้ไขชื่อไฟล์

เมื่ออัพโหลดไฟล์เนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแก้ไขชื่อไฟล์ได้โดยการกดตั้งค่าและไปที่เมนู Edit เพื่อแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหา เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าไฟล์นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร และเพื่อให้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

Last updated