การสร้าง Page

เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ท่านต้องการได้ในหน้าเดียว โดยในหนึ่ง Page นั้น ท่านสามารถ ใส่ตัวอักษร ภาพประกอบ วิดิโอประกอบ หรือ Links ไปสู่ไฟล์งาน หรือ Links นำไปสู่ส่วนอื่นๆใน Course หรือ Page อื่นได้

เริ่มต้นการใช้งานเมนู Page

เมื่อกดเมนู Page จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

สร้าง Page ใหม่

1. กดปุ่ม + Page หรือ Add one! เพื่อทำการสร้าง Page

2. กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการแสดงใน Page นั้นๆ และ กด Save & Publish

3. กดปุ่ม View All Pages เพื่อ ดู Pages ทั้งหมดที่ท่านสร้าง

เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ เพื่อให้ท่านสามารถจัดระเบียบและจัดการ Pages ทั้งหมดของท่านได้

การตั้ง Front Page

Front Page สามารถตั้งเป็น Home Page ของ Course ได้

  1. เลือก Page ที่ท่านต้องการ

  2. กดเครื่องหมาย Setting ดังภาพ

  3. เลือกเมนู Use as Front Page

  4. Page ที่ท่านเลือกจะถูกตั้งเป็น Front Page ทันที

  5. เมื่อท่านทำการตั้งค่า Home Page Front Page จะขึ้นเป็นตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้

Last updated