ดาวน์โหลดไฟล์งานทุกชิ้นที่ผู้เรียนส่งมา

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากระบบจะอยู่ในรูปแบบของ .zip ไฟล์(ต้องมีโปรแกรมสำหรับเปิด) กรณีที่เป็น Assignment ที่กำหนดให้ผู้เรียนส่งได้หลายครั้ง ระบบจะนับชิ้นงานอันล่าสุดเท่านั้น

ไฟล์ที่รองรับการดาวน์โหลดแบบนี้คือ File Uploads , text entries(แสดงผลเป็นไฟล์ HTML) , Website URLs(แสดงผลเป็นไฟล์ HTML) และ Google Docs ทั้งนี้การดาวน์โหลดไฟล์พร้อมกันจำนวนมากเช่นนี้ ระบบจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Media recording และ Text Entries ที่มีไฟล์ media ฝังอยู่ด้วยออกมาได้

ไฟล์ที่ได้ออกมา ระบบจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติดังนี้ :

  • Group assignments ชื่อไฟล์จะมีชื่อกลุ่มประกอบด้วย

  • งานเดี่ยว ชื่อไฟล์จะมีชื่อผู้เรียนประกอบด้วย(นามสกุลขึ้นต้น)

  • กรณีที่มีการใช้งาน Anonymous Grading ชื่อไฟล์ที่ได้จะไม่มีชื่อผู้เรียนอยู่

  • หลังจากดาวน์โหลดชิ้นงานของผู้เรียนออกมาแล้ว อาจารย์สามารถอัปโหลดกลับขึ้นไปในระบบได้ แต่ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์

  • ผู้เรียนที่มีชื่ออยู่ในคอร์ส แต่ไม่ได้ส่งชิ้นงาน ก็จะไม่มีชิ้นงานดาวน์โหลดออกมา

  • หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้ว อาจารย์สามารถอัปโหลดกลับเข้าระบบได้ โดยห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์เดิมที่ระบบสร้างให้

  • ผู้เรียนที่อยู่ในคอร์ส แต่ไม่ได้ส่งงาน ก็จะไม่มีชิ้นงานดาวน์โหลดออกมาด้วย

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ชิ้นงาน

เปิด Assignment

เลือก Assignment ที่ต้องการดาวน์โหลดชิ้นงานของผู้เรียนทั้งหมด

ไปที่เมนู Download Submissions อยู่บริเวณด้านขวาของจอ

รอระบบสร้างไฟล์สำหรับดาวน์โหลด สามารถดูสถานะการดำเนินการได้ที่ [1] และอัตราความคืบหน้าที่ [2]

เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดพร้อมแล้ว สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ [1] และปิดหน้าต่างดาวน์โหลดที่ [2]

เมื่อดาวน์โหลด .zip file เสร็จสิ้น ไปที่โฟลเดอร์เก็บไฟล์ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เปิดไฟล์ที่ [1] กรณีที่มีโปรแกรมบีบอัดไฟล์ สามารถดับเบิ้ลคลิกเปิด [2] ดูชิ้นงานด้านใน .zip file ได้ทันที [3]

Last updated