New Quizzes

การสร้าง New Quizzes

ไปที่เมนูด้านซ้าย เลือก Quizzes

กดที่ +Quiz

เข้าสู่การสร้าง Quiz ใหม่

เลือก New Quizzes และกด Submit กรณีที่ยังต้องการสร้าง Classic Quizzes อีก ไม่ต้องเลือก [2]

เพิ่มรายละเอียดของ Quiz

 • Assignment Name ชื่อของ Quiz ที่จะสร้าง

 • ใส่คะแนนของ Quiz

 • เลือก Assignment Group

 • เลือกการแสดงคะแนน

 • ถ้าไม่ต้องการให้ Quiz นี้นับคะแนนรวมในเกรดสุดท้าย ไม่ต้องเลือก [5]

Assign Quiz

 • [1] Assign ให้ผู้เรียนทุกคน , เฉพาะบุคคล หรือ เฉพาะ Section ที่นี่

 • ตั้งวันที่การเข้าทำ Quiz ที่ [2] หรือ [3]

บันทึก Quiz ที่สร้าง ถ้าต้องการให้ผู้เรียนในคอร์สเห็น Quiz ดังกล่าวทันทีเลือก [2]

เข้าสู่หน้า Build เพื่อเพิ่มข้อคำถามใน Quiz ของเรา

ในหน้า Build ท่านสามารถเขียนหัวข้อและคำอธิบาย Quiz ของท่านได้ที่หน้านี้ [1]

 • [2] เข้าดูรายการข้อคำถามที่ท่านมีใน Item Bank (คล้ายกับ Question Bank ของ Moodle)

 • [3] จัดการ Outcome

 • [4] กดเพื่อดูตัวอย่างข้อสอบ ในมุมมองของผู้เรียน

 • [5] ถ้ามีข้อคำถามหลายข้อ สามารถข้ามไปดูข้อต่อๆไปได้จากแถบ navigation ด้านซ้ายมือของหน้า Build

เพิ่มข้อคำถามใน Quiz กดที่ + บริเวณด้านล่างของหน้าจอ

เลือกประเภทของ Quiz ที่ [2] หรือเลือกจาก Item Bank กดที่ [1] หรือ Stimulus [3]

ใส่รายละเอียดข้อคำถามตามที่ต้องการ

 • [1] ชื่อ Quiz

 • [2] คำอธิบายเพิ่มเติม(Question Stem)

 • [3] ส่วนของคำตอบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ Quiz ที่ท่านเลือก

 • [4] ตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะให้มีในข้อสอบข้อนี้ เช่น มีเครื่องคิดเลขให้ , ตัวเลือกแต่ละอันมีคะแนนไม่เท่ากัน หรือ ตัวเลือกสลับตำแหน่งอัตโนมัติ

 • [5] จัดการ Outcome

 • [6] เพิ่มข้อคำถามข้อนี้เข้าไปที่ Item Bank

 • [7] คะแนน

 • [8] Feedback

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ Done [9]

กรณีที่ต้องการลบข้อคำถาม เลือกที่ปุ่มถังขยะด้านขวามือ

Question Navigator

กดที่ปุ่มลูกศรดังกล่าว

ท่านจะสามารถดูลำดับข้อของข้อคำถาม [1] ประเภทของคำถาม [2] คะแนน [3] คำอธิบาย [4] และคะแนนรวม [5]

ท่านสามารถกดที่ [1] เพื่อดูข้อคำถามแบบเต็มได้ และถ้าต้องการสลับตำแหน่งของข้อคำถามสามารถคลิกค้างที่ [2] และลากข้อคำถามไปยังลำดับที่ต้องการได้

เลือกที่ Return เพื่อกลับไปยังหน้า Quizzes

Setting การตั้งค่า

เมนู Setting จะอยู่ใน tab บริเวณด้านบนในหน้า Build

Shuffle question

ระบบจะทำการสลับลำดับของข้อคำถามทั้งหมดภายใน Quiz

กรณีที่นำเข้าข้อคำถามแบบ Item Bank ระบบจะยังคงสุ่มข้อคำถามมาให้ โดยที่การตั้งค่าส่วนนี้จะไม่มีผลใดๆ

Shuffle Answer

ระบบจะทำการสลับลำดับของตัวเลือกคำตอบทั้งหมดภายใน Quiz ประเภทของ Quiz ที่มีผลคือ Multiple Choice , Multiple Answer และ Matching Quiz กรณีที่ปิด ระบบจะแสดงลำดับของตัวเลือกคำตอบตามที่ท่านได้สร้างไว้

การเปิด Shuffle Answer ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการสลับลำดับของผู้เรียนทุกคนจะแตกต่างกัน บางคนอาจแสดงผลลำดับตัวเลือกที่เหมือนกันได้ ซึ่งการแสดงผลนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของคำตอบในแต่ละข้อคำถาม

Display One Question at a Time

ให้ระบบแสดงผลข้อคำถามทีละ 1 ข้อ โดยจะอนุญาตให้ย้อนกลับได้หรือไม่ได้ โดยเลือกที่ [2]

Require Student Access Code

กำหนดให้ผู้เรียนใส่โค้ดเพื่อเข้าทำ Quiz ตั้งค่ารหัสที่ต้องการที่ [2]

Set Time Limit

กำหนดระยะเวลาในการทำ Quiz เลือกตั้งค่าได้เป็นชั่วโมงและนาที

ระยะเวลาการทำจะอ้างอิงจาก Assign Quiz เป็นหลัก โดยระบบจะทำการ Submit คำตอบอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ที่ Assign Quiz

Filter IP Addresses

ตั้งค่าเฉพาะ IP Address บางช่วงที่สามารถเข้า Quiz ได้ โดยสามารถใส่และเพิ่มช่วงที่ต้องการได้ที่ [2] และ [3]

Allow On-Screen Calculator

เปิดเครื่องคิดเลขให้ผู้เรียนใช้ระหว่างการทำ Quiz โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือเปิดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม และสามารถเลือกเครื่องคิดเลขให้ผู้เรียนได้ 2 แบบ คือ Basic และ Scientific

Allow Clearing Selection for Multiple Choice Questions

ให้ผู้เรียนสามารถลบคำตอบที่เคยตอบออกจากข้อคำถามและเว้นคำตอบไว้ได้

Allow Multiple Attempts

ให้ผู้เรียนเข้าทำ Quiz ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยสามารถเลือกจำนวนครั้งและครั้งที่จะเก็บคะแนนได้ เช่น ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คะแนนที่ได้รับคือครั้งที่ได้คะแนนมากที่สุด เป็นต้น

Set Limited Attempts

จำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เรียนสามารถเข้าทำ Quiz ได้แบบจำกัด เช่น เข้าทำได้ 2 ครั้ง คะแนนที่ได้รับคือครั้งที่ได้คะแนนมากที่สุด เป็นต้น

Set Waiting Period

ตั้งระยะเวลาห่างของการเข้าทำ Quiz ในแต่ละรอบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเข้าทำต่อทันที โดยสามารถเลือกได้เป็นวัน ชั่วโมง และนาที

Hide Student Results

ตั้งค่าไม่ให้ผู้เรียนเห็นผลคะแนนหลังทำ Quiz

คลิปตัวอย่างการสร้าง Quiz แบบ New Quizzes

New Quizzes setting & Moderate

Last updated