Item Bank

Item Banks หรือคลังเก็บข้อสอบสำหรับข้อสอบแบบ New Quizzes เท่านั้น และสามารถแชร์คลังข้อสอบนี้ระหว่างคอร์สหรือ account ได้

เข้าถึงส่วนของ Item Banks ได้จากแถบเมนูด้านซ้ายมือ หรือหน้า New Quizzes Build

ส่วนของ Item Banks

[1] ฟิลเตอร์การค้นหา Item Banks

[2] พิมพ์ชื่อ Item Banks เพื่อค้นหา

[3] จัดเรียงชื่อ Item Banks ตามชื่อ วันที่เข้าถึงล่าสุด หรือวันที่อัพเดตล่าสุด

[4] จัดเรียง Item Banks ตามลำดับ

[5] รายละเอียดวันที่อัพเดตล่าสุดของ Item Banks นั้นๆ

[6] จำนวนคำถามและ Stimuli ภายในคลัง

[7] ปุ่มสร้างคลังใหม่

เปิด Item Banks

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดภายในคลังข้อสอบได้โดยคลิกที่ชื่อของ Item Banks นั้นๆ

ดูข้อสอบ

[1] ข้อสอบที่อยู่ภายในคลัง

[2] ช่องค้นหา

[3] ช่องฟิลเตอร์สำหรับการค้นหาข้อสอบภายในคลัง

ส่วนฟิลเตอร์ค้นหา

[1] ช่องค้นหา้ข้อสอบด้วย Tags

[2] Tags ที่ถูกเลือกจะปรากฏในช่อง

[3] ฟิลเตอร์ค้นหาประเภทของข้อสอบ

การจัดการข้อสอบ

[1] สำหรับแก้ไขรายละเอียดภายในข้อสอบข้อนั้นๆ

[2] คัดลอกข้อสอบ

[3] ลบข้อสอบข้อนั้นๆ

[4] กลับไปที่หน้าหลักของคลัง

รายละเอียดของข้อสอบ

[1] เปิดดูรายละเอียดภายในข้อสอบ

[2] รายละเอียดของข้อสอบข้อนั้นๆ เช่น คำตอบ หรือตัวเลือก

[3] วันและเวลาที่อัพเดตข้อสอบข้อนั้นๆล่าสุด

[4] Tags ของข้อสอบ

[5] ปุ่มปิดรายละเอียด

แก้ไข Item Banks

กดที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อแก้ไขรายละเอียดคลัง

แก้ไขชื่อคลังข้อสอบ

[1] ช่องแก้ไขชื่อ

[2] เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม

การลบคลังข้อสอบ

กดที่ปุ่มดังภาพเพื่อลบคลังข้อสอบ

เมื่อกดลบแล้วจะมีหน้าจอแจ้งเตือนการลบคลังข้อสอบ

[1] ข้อความแจ้งเตือน

[2] กดเพื่อยืนยันการลบ

[3] กดเพื่อยกเลิกการลบ

Last updated