การจัดการ Item Bank

การสร้าง Item Bank ใหม่

เพิ่ม Item Bank

กดที่ปุ่ม Add Bank

ตั้งชื่อ Item Bank

[1] เพิ่มชื่อ

[2] แชร์ Item Bank อันใหม่นี้ในคอร์สปัจจุบัน

[3] กดเพื่อสร้าง Item Bank

ดู Item Bank

[1] กดเพื่อดู Item Bank

[2] ปุ่มแชร์ Item Bank

[3] ปุ่มแก้ไข Item Bank

[4] ปุ่มลบ Item Bank

การเพิ่มข้อสอบใน Item Bank

ไปที่ Quizzes

เข้าสู่หน้า Build

[1] ไปที่ Quizzes ที่ต้องการเพิ่มใน Item Bank

[2] กดเพื่อเปิดเมนู

[3] กดเพื่อเข้าสู่หน้า Build

แก้ไขคำถาม

[1] ไปที่ข้อสอบที่ต้องการเพิ่มใน Item Bank

[2] กดที่ปุ่ม Edit

เปิด Item Bank

เพิ่มข้อสอบใน Item Bank

เลือก Item Bank

[1] เลือก Existing item bank กรณีที่มี Item Bank ที่ต้องการแล้ว

[2] เลือกชื่อ Item Bank ที่ต้องการ

[3] กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มข้อสอบใน Item Bank

หรือท่านสามารถสร้าง Item Bank ใหม่ได้ที่หน้าต่างดังกล่าว โดยเลือกที่ New Item Bank

[1] เลือกเพื่อสร้างคลังใหม่

[2] ตั้งชื่อ Item Bank

[3] กดเพื่อสร้าง Item Bank ใหม่และเพิ่มข้อสอบเข้าในคลังทันที

การแก้ไข Item Bank

เข้าสู่ Item Bank ที่ต้องการแก้ไขและกดที่ปุ่มแก้ไข [2]

ดูรายละเอียดของข้อสอบ

ท่านสามารถแก้ไขชื่อ ตัวเลือก ออฟชั่น รวมถึง Outcomes เมื่อกดแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดที่ Done มุมขวาล่าง

Edit Item Copy

กรณีที่ข้อสอบมีผู้เรียนส่งคำตอบเข้ามาแล้ว โดยสามารถแก้ไขได้จากข้อสอบตัวคัดลอก ซึ่งจะมีผลกับผู้เรียนที่ยังไม่ได้เข้าทำมาก่อนเท่านั้น

Last updated