แชร์ Item Bank

ท่านสามารถแชร์ Item Bank ให้กับผู้ใช้ท่านอื่นใน New Quizzes หรือคอร์สอื่นบนระบบ Mango Canvas ได้ โดยจะสามารถแชร์ได้เฉพาะผู้ที่มี Role เป็น Teacher และ TA เท่านั้น

ท่านสามารถเลือกระดับการแชร์ได้ว่าเป็น only view หรือ can edit ซึ่งการอนุญาตให้แก้ไข จะเป็นการอนุญาตให้สามารถแก้ไข เพิ่มข้อสอบ แชร์ให้ผู้อื่น รวมถึงลบคลังด้วยเช่นกัน

เปิด Item Bank

เปิดการแชร์ Item Bank

[1] ไปที่คลังที่ต้องการแชร์

[2] กดปุ่มแชร์

ตั้งค่าการแชร์ Item Bank

[1] พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการแชร์ Item Bank ให้

[2] คลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการ

[3] ตั้งระดับการแชร์ Item Bank

[4] กดเพื่อเพิ่มชื่อเข้าสู่การแชร์ Item Bank

ดูผู้ใช้งานและคอร์สที่แชร์ด้วย

[1] ดูผู้ใช้งานและคอร์สที่ Item Bank ดังกล่าวถูกแชร์อยู่

[2] แก้ไขระดับการแชร์

[3] ลบการเข้าถึง Item Bank

ท่านสามารถนำผู้ใช้รวมถึงตัวท่านเองออกจาก Item Bank ได้

กรณีที่ลบผู้ใช้ออกจากการแชร์ออก ท่านสามารถแชร์ซ้ำได้โดยการเพิ่มชื่อเข้าใหม่อีกครั้ง

บันทึกข้อมูล

เมื่อเพิ่มผู้ใช้หรือคอร์สที่ต้องการแชร์คลังเรียบร้อยแล้ว กด Done เพื่อบันทึกข้อมูลการแชร์

Last updated