การเพิ่มข้อสอบจากคลังเข้าสู่ Quizzes

ท่านสามารถเพิ่มข้อสอบจากคลังเข้า New Quizzes รายข้อหรือหลายข้อได้

เข้าสู่ Quizzes

เข้าสู่หน้า Build

เปิด Item Bank

ไปที่ Item Bank ที่ต้องการ

เพิ่มข้อสอบ

เลือกข้อสอบที่ต้องการและเพิ่มเข้าสู่คลังโดยกดที่ปุ่ม +

ดูข้อสอบ

สามารถกดแก้ไข คัดลอก ย้าย หรือลบ รวมถึงดู Tags ได้ที่หน้าต่างนี้

แก้ไขข้อสอบ

เมื่อกดแก้ไขข้อสอบในคลัง จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา การแก้ไขข้อสอบในคลังจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดถูกแก้ไขและอาจกระทบกับการแสดงผลและข้อมูลของข้อสอบข้อดังกล่าว ส่วนที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่กระทบส่วนอื่นคือส่วนของคะแนน

Last updated