การย้าย Question Bank ไปคอร์สอื่น

เข้าไปที่ Setting ของคอร์สปลายทางที่ต้องการนำเข้า Question Bank

เลือก Import Content into Course

เลือก Content Type เป็น Copy a Canvas Course

Search for a Course ค้นหาชื่อคอร์สต้นทางที่มี Question Bank ที่ต้องการนำเข้า

เลือก Select Specific Content

กดนำเข้าข้อมูล

กดที่ Select Content

เลือก Question Banks

เลือก Question Bank ที่ต้องการ

กด Select Content

รอระบบนำเข้า Question Banks ให้

Last updated