การเพิ่มคลิปให้กดดูคลิปได้เลยไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่

การเพิ่มคลิปใน Page

การเพิ่มคลิปที่อยู่บน YouTube ให้สามารถกดเล่นในหน้า Page ได้เลย ไม่ต้องแปะเป็น url หรือ link ให้ผู้เรียนกดเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อดูคลิปอีกที มีขั้นตอนดังนี้

1.สร้าง Page ใหม่ หรือแก้ไขจาก Page ที่ต้องการเพิ่มวิดีโอ

2.เลือกไอค่อนรูป Youtube

3.กด Search หาด้วยชื่อคลิปหรือ url คลิปที่ต้องการ

คลิปที่จะสามารถค้นหาในช่องทางนี้ได้จำเป็นต้องเป็นคลิปที่มีสถานะเป็น Publish เท่านั้น

4.เมื่อพบคลิปที่ต้องการ กดปุ่ม Embed สีฟ้า

5.คลิปจะถูกนำเข้ามาในหน้า Page สามารถกดดูคลิปได้ทันที

6.เมื่อปรับแต่งหน้า Page เรียบร้อยแล้ว กด Save หรือ Save & Publish บริเวณมุมขวาล่างได้ทันที

Last updated