การ Import คะแนน

สำหรับการประกาศคะแนนน.ศ.แบบรายบุคคลบนระบบ Mango Canvas

การ Import คะแนนเข้าสู่คอร์สบนระบบ Mango นั้นจะมี format เฉพาะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านคอร์สได้เลย โดยเลือก Grades >> Export >> Export Current Gradebook View จากนั้นระบบจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel .csv(ms dos)

เมื่อได้ไฟล์ Excel มา ท่านสามารถเพิ่มคอลัมภ์คะแนนใหม่หรือกรอกข้อมูลคะแนนในคอลัมภ์ที่มีอยู่แล้วในไฟล์ได้เลย

เมื่อเตรียมไฟล์คะแนนเรียบร้อยแล้ว ทำการเซฟข้อมูลทับในไฟล์ดังกล่าวได้ทันที และทำการ Import ในระบบ Mango Canvas โดยเลือกที่ Grades >> Import แล้วเลือกไฟล์ที่ท่านได้เตรียมไว้เพื่อนำเข้าคะแนน >> Upload Data รอระบบนำเข้าข้อมูลเข้าสู่คอร์สของท่านเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

หรือรับชมวิธีการ Import แบบวิดีโอได้ที่ ;

Last updated