สร้างวิดีโอ Interactive

ระบบ moodle มีส่วนที่รองรับวิดีโอแบบ Interactive ที่สร้างบน H5P ได้ ในระบบ Mango Canvas เองก็รองรับวิดีโอ Interactive ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจารย์สามารถ Embed คอนเทนต์ H5P ใน Assignment หรือหน้า Page ภายในคอร์สของอาจารย์ได้

การนำ H5P มาใช้งานบน Mango

สำหรับอาจารย์ที่ใช้การสร้างวิดีโอโดยตรงบนระบบของ H5P หรือมีวิดีโอในระบบอยู่แล้ว สามารถนำโค้ด Embed วิดีโอมาใส่ไว้ในคอร์ส Mango ได้เลย

Copy Embed Code จาก H5P

สร้าง Page ใหม่บน Mango

เปิด HTML Editor

วางโค้ดลงไปใน Text Editor และลบข้อความหลัง </iframe> ออกทั้งหมด

กดกลับไปที่ Rich Text Editor เพื่อดูการแสดงผลของ Interactive Video

คอนเทนต์ H5P ของโค้ด Embed ที่นำมาวางจะแสดงผลใน Rich Text Editor กดทดลองเล่นได้ หรือเขียนเนื้อหาเพิ่มเติม

เมื่อเรียบร้อยแล้วกด Save

ได้หน้า Page ที่มีวิดีโอ Interactive ฝังอยู่เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้

การสร้างวิดีโอ Interactive

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการสร้างวิดีโอ Interactive หรือคอนเทนต์ Interactive อื่นๆที่สามารถใช้งานกับ Mango Canvas ได้ รวมถึงการย้ายคอนเทนต์ Interactive จากระบบ kc moodle มาใช้งานต่อบน Mango Canvas สามารถใช้งานโปรแกรม Lumi เพื่อสร้างวิดีโอ Interactive เพื่อใช้งานกับ Mango Canvas ได้

ดาวน์โหลดโปรแกรม Lumi : https://app.lumi.education/

สร้างวิดีโอใหม่เลือก H5P Editor กดที่ START

สร้างวิดีโอใหม่ที่ new H5P เลือกคอนเทนท์ที่ต้องการ

อัปโหลดวิดีโอแล้วสร้าง interactions และ task ตามต้องการ

เมื่อสร้างวิดีโอเสร็จ กด File >> Export >> เลือก SCORM package >> EXPORT NOW

ไปที่คอร์ส Mango Canvas >> SCORM >> ปุ่มจุด 3 จุด >> Enable >> Save

ไปที่ SCORM ในแถบเมนูด้านซ้าย เลือก Upload

เลือกไฟล์ที่ Export จาก Lumi

เมื่ออัปโหลดเสร็จจะปรากฏเมนูดังภาพ เลือก Choose Import type... เพื่อนำเข้าวิดีโอสู่คอร์สในรูปแบบต่างๆ

  • Import as graded assignment นำเข้าคอร์สเป็น Assignment แบบเก็บคะแนน

  • Import as ungraded assignment นำเข้าคอร์สเป็น Assignment แบบไม่เก็บคะแนน

  • Import as page นำเข้าคอร์สเป็น page

เมื่อเลือกแล้วกด Go ปุ่มสีเขียว

  • รูปแบบที่ Import

  • A+ กดเพื่อไปยังหน้าที่ Import ไว้ในคอร์สเพื่อแก้ไขต่อ

  • Preview ดูวิดีโอนั้นๆ

  • ถังขยะ ลบวิดีโอออกจากระบบ

สามารถนำวิดีโอดังกล่าวไปใช้งานบนคอร์สต่อได้ทันที

Last updated