การนำเข้าข้อสอบจากระบบ moodle

วิธีที่ 1 Aiken >> QTI(เหมาะสำหรับผู้ที่มีไฟล์ Aiken Format)

เบื้องต้นตอนนี้ระบบของ Mango ยังไม่รองรับการนำเข้า Aiken Format / Word โดยตรง จึงยังคงต้องใช้เครื่องมือจากภายนอกในการนำเข้าข้อสอบ

วิธีการนำเข้าข้อสอบในระบบ exam cmu ไป Mango มีดังนี้

1.ไปที่ Quiz บนระบบ moodle(kc/exam) เลือกฟันเฟืองด้านขวามือ Question Bank >> Export

export Question Bank จากคอร์สใน Exam cmu เป็นไฟล์ .txt (Aiken format)

2.ใช้เครื่องมือภายนอก แปลงจากไฟล์ Aiken Format >> .QTI ซึ่งเป็นไฟล์ที่ Mango รองรับ http://ec2-34-207-154-191.compute-1.amazonaws.com/ รูปแบบ Quiz ที่รองรับคือ 1. Multiple Choice, 2. True/False, 3. Multiple Answers โดยตัวอย่าง format อยู่ใน Link เครื่องมือข้างต้น

3.เมื่อแปลงไฟล์สำเร็จจะได้รับไฟล์ .QTI มา

4.นำไฟล์ .QTI ที่ได้ import content เข้าสู่คอร์ส Mango

5.เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้น Quiz ใหม่จะปรากฏขึ้น ให้สามารถเข้าไปแก้ไขหรือนำไปใช้ต่อบนระบบ Mango ได้ทันที

วิธีที่ 2 Backup >> Specific Content

1.Backup เนื้อหาจากคอร์ส moodle

2.ในขั้นตอนการนำเข้าเลือกเป็น Select specific content แล้วกด Import

3.เมื่อ import เรียบร้อย จะมีปุ่มให้เลือกเนื้อหาด้านในขึ้นมา

4.เลือก Quiz ที่ต้องการทีละ Quiz หรือทั้งหมดได้ทันที จากนั้นกด Select Content

6.เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้น Quiz ใหม่จะปรากฏขึ้น ให้สามารถเข้าไปแก้ไขหรือนำไปใช้ต่อบนระบบ Mango ได้ทันที

Last updated