ทำความรู้จัก CMU Zoom

https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu-zoom

CMU Zoom คืออะไร?

เป็นโปรแกรมสำหรับการสอนหรือประชุมผ่าน Video Conference เน้นการนัดหมายเวลาที่แน่นอนและแจ้งผู้เข้าร่วมล่วงหน้า ทำงานได้ดีกับระบบปฏิทิน และระบบจัดการการเรียนการสอน เช่น KC-Moodle

จุดเด่นของ Zoom

Zoom เป็นที่ยอมรับในจุดเด่นต่อไปนี้

  • คุณภาพและเสถียรภาพของภาพและเสียง

  • ใช้งานง่าย

  • ความสามารถสำหรับองค์กร เช่น การรายงานผู้เข้าร่วมประชุม, การเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีผู้ใช้ขององค์กร เช่น CMU Account

  • การบันทึกภาพและเสียงของการประชุม

  • มีความสามารถเสริมที่นำมาใช้ได้ เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ประชุมทางไกลที่สนับสนุนมาตรฐาน H.323/SIP

Zoom สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • Zoom Basic - Zoom ใช้งานได้ฟรีตามเงื่อนไขของ Zoom Basic ซึ่งมีเพียงข้อจำกัดเรื่องเวลาประชุมที่ไม่ให้เกิน 40 นาที นอกนั้นแล้วความสามารถอย่างอื่นเกือบทุกอย่างของ Zoom สามารถใช้งานได้

  • Zoom Pro - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อ License การใช้งาน Zoom Pro จำนวน 150 License เพื่อนำร่องใช้งานในปี 2562

  • เงื่อนไขการใช้งาน Zoom Pro มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - การขอใช้งาน Zoom Pro ทำในรูปแบบมาก่อนได้ก่อน แต่หากผู้ใช้ใดที่ไม่มีการเข้าใช้งานเกิน 30 วัน สิทธิ์การใช้งานก็จะถูกลดลงเป็น Basic จนกว่าจะขอสิทธิ์ Pro อีกครั้ง นอกจากนั้นก่อนที่จะขอใช้ Zoom Pro ผู้ขอจะต้องผ่านการอบรมการใช้ Zoom เบื้องต้น (คอร์สนี้) ก่อน

รายละเอียดเงื่อนไขและการขอใช้ Zoom Pro จะมีอธิบายในหัวข้อสุดท้ายของคอร์สนี้

สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu-zoom

Last updated