การจองสิทธิ์ Zoom Large Meeting

ขั้นตอนการจอง Zoom Large Meeting

ทำการจองที่ CMU Zoom และกดปุ่มที่ 3 “Zoom Large Meeting“ ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้า Booking ดังภาพ

1. เลือกรูปแบบ Service เป็น Zoom Large Meeting 1,000 คน

ทำการเลือกรูปแบบที่ท่านต้องการจองโดยจะมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ Webinar 1,000 คน และ Large Meeting 1,000 คน

2.เลือกวันที่ท่านต้องการจอง

หากวันที่แสดงสีเทา แปลว่า สิทธิ์การจองทั้ง 2 แบบเต็มแล้วในวันนั้น ดังนั้นควรทำการจองล่วงหน้า เนื่องจากสิทธิ์ Webinar และ Large Meeting มีจำกัด เมื่อสิทธ์เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเพิ่มได้

3.เลือกเวลาที่ท่านต้องการจอง

ระบบจะแสดงเฉพาะเวลาที่ท่านสามารถจองได้ แบ่งเป็น

05:30 AM. (05.30 - 10.59 น.) 11:00 AM. (11.00 - 16.29 น.) และ 04:30 PM (16.00 - 24.00 น.)

4.กรอกข้อมูลของท่าน

หลังจากจองวันเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และ CMU IT Account ของท่าน

5.ยอมรับเงื่อนไขในการจองโดยใช้ CMU IT Account

6.กด Book

7.ท่านจะได้รับ E-Mail Confirm การจองใช้งาน

ระบบจะไม่มีการส่งหรือสร้างเลข Zoom Meeting ID ให้ ผู้จองใช้งานสามารถเข้า Zoom เพื่อสร้าง Meeting ใหม่โดยใช้ Zoom Meeting ID เป็น Generated id หรือ Personal ID

และเมื่อถึงเวลาที่ทำการจองระบบจะขยายพื้นที่ให้แก่ ID Zoom ของท่านโดยอัตโนมัติ

Last updated