การซื้อ License Zoom เพิ่มเติมสำหรับหน่วยงาน

หากคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสงค์จะซื้อ License Zoom เพื่อใช้งานเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ขอให้ติดต่อกับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC)

การซื้อ License Zoom เพิ่มเติมสำหรับหน่วยงาน

โดย TLIC จะประสานงานในการซื้อให้แก่ท่าน (ท่านจะได้รับราคาที่ถูกกว่าการซื้อเองโดยตรง)

โดยขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. TLIC ยินดีอำนวยความสะดวกให้กับท่าน โดย TLIC จะประสานงานขอใบเสนอราคาให้กับหน่วยงานของท่าน (ดูตัวอย่างใบเสนอราคา) ใบเสนอราคาที่ได้จะเป็นไฟล์ PDF จะไม่มีการส่งเอกสารตัวจริง ใบเสนอราคานี้ออกในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่สามารถออกในนามหน่วยงานของท่านได้ หากไม่สามารถใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ท่านต้องจัดซื้อ license ในชื่อที่ต้องการเอง และจะไม่สามารถใช้ราคาต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

2. จำนวน License ขั้นต่ำคือ 20 licenses

3. ราคาต่อปี ในปี 2564 คือ $15 ต่อ license ส่วนราคาที่ท่านจะต้องจ่ายให้ดูข้อถัดไป

4. ราคาต่อหน่วยจะใช้วิธีคิดแบบ Prorate ดังนี้ มหาวิทยาลัยทำสัญญากับ Zoom รายปี สิ้นสุดทุกวันที่ 12 ธันวาคมของปีนั้นๆ การซื้อ license เพิ่ม จะคิดตามจำนวนวันที่เหลือจนถึงวันหมดสัญญา

ตัวอย่าง หากท่านซื้อในวันที่ 1 พฤศจิกายน ทาง Zoom จะคิดเงินท่านเป็นเวลา 1 เดือนกับ 12 วัน เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุดทุกวันที่ 12 ธันวาคมของปี (30 + 12 = 42 วัน) ดังนั้นราคาต่อหน่วยจะเท่ากับ ราคาต่อปี x 42 / 365 หรือจากตัวอย่าง ราคาคือ 15x42/365 = $1.73 ต่อ license

5. License ที่ท่านซื้อจะหมดอายุในวันที่ 12 ธันวาคม ของปีนั้นๆ เสมอ

6. เมื่อ TLIC ได้ใบเสนอราคา และท่านยืนยันการซื้อ TLIC จะเซ็นใบสั่งซื้อส่งกลับไปให้ Zoom ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้บริการทันที (เริ่มจากวันที่ระบุในใบเสนอราคา)

7. ท่านมีเวลา 30 วันในการชำระค่าบริการ

8. หน่วยงานของท่านสามารถชำระค่าบริการได้ผ่านทางบัตรเครดิต ตามรายละเอียดต่อไปนี้ไปยัง URL https://zoom.us/paynow ป้อนเลขที่ลูกค้า และเลขที่ใบเสนอราคาที่ TLIC แจ้งให้กับท่าน แล้วชำระเงิน

9. เมื่อ TLIC ได้รับ License ที่สั่งซื้อไปแล้วก็จะทำการโอนเข้าโควต้าของหน่วยงานท่าน และผู้ใช้ในหน่วยงานท่านจะสามารถเข้ามาขอใช้ license ได้ตามปกติที่ zoom.tlic.cmu.ac.th หรือหากท่านตั้ง Admin ของหน่วยงานไว้ ก็สามารถจัดการสิทธิ์นี้ได้เอง (หากต้องการเพิ่ม Admin หรือปรับเปลี่ยน Admin ในหน่วยงานของท่านสามารถแจ้งรายชื่อและ CMU account ของ Admin ในหน่วยงานของท่านมายัง https://cmu.to/tlic-service-portal)

กรณีที่ท่านต้องการซื้อ License เพิ่มเติมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ (ต่ำกว่า 20 licenses)

หรือต้องการจัดซื้อเองโดยไม่ผ่าน TLIC ท่านตรวจสอบราคาและชำระเงินให้กับ Zoom โดยตรงได้ที่

https://zoom.us/pricing หรือกดที่ปุ่มด้านล่างเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ Zoom

ท่านจะพบกับราคาในแต่ละรูปแบบดังภาพประกอบด้านล่าง *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Last updated