เปรียบเทียบความแตกต่างสิทธิ์ Zoom แต่ละรูปแบบ

ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการให้บริการ Zoom Pro, Zoom Webinar และ Zoom Large Meeting แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แต่ละสิทธิ์นั้นจะมีรูปแบบและข้อจำกัดในการใช้งานตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท

เวลาต่อครั้ง

จำนวนผู้เข้าร่วม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

Zoom Basic

40 นาที

300 ท่าน

Personal / Generate ID

Zoom Pro

ไม่จำกัด

300 ท่าน

Personal / Generate ID

Zoom Webinar 1,000

ตามเวลาที่จองไว้

1,000 ท่าน

ใช้ Generate ID และต้อง Convert ก่อนการใช้เท่านั้น

Zoom Large Meeting 1,000

ตามเวลาที่จองไว้

1,000 ท่าน

Personal / Generate ID

การประชุมผ่าน Zoom นั้นมีทั้งแบบ Meeting และแบบ Webinar ซึ่งมีความสามารถและการใช้งานบางส่วนที่แตกต่างกัน โดย Meeting ปกตินั้นถูกออกแบบมาเพื่อการประชุมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถแชร์หน้าจอ เปิดกล้อง เปิดไมค์และเห็นผู้เข้าร่วมคนอื่นๆในการประชุมได้ ส่วน Webinar นั้นจะสามารถแชร์หน้าจอได้เฉพาะผู้ที่มี Role เป็น Host หรือ Panelists เท่านั้น ส่วนผู้เข้าร่วมคนอื่นจะอยู่ในโหมด View-Only โดยสื่อสารกับผู้พูดผ่านการ Q&A แชท หรือโพลเท่านั้น นอกจากนี้จะไม่สามารถเปิดไมค์หรือกล้องได้เอง ต้องให้ Host เป็นผู้เปิดให้เป็นรายคนเท่านั้น

Meeting vs Webinar

ความสามารถMeetingWebinar

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถโต้ตอบกันและกันได้

เป็นเสมือนฮอลขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าฟังจำนวนมากเพื่อมาฟังคนบนเวทีจำนวนไม่กี่คนพูดกัน ซึ่งผู้เข้าฟังแต่ละคนไม่ได้ต้องการโต้ตอบระหว่างกันด้วย

เหมาะสำหรับ

กลุ่มเล็ก-กลุ่มใหญ่ๆที่มีผู้เข้าร่วม 2 คนขึ้นไป

งานปราศรัยหรืองานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ที่เผยแพร่เป็นสาธารณะ

ความสามารถที่แตกต่างกันระหว่าง Meeting และ Webinar

ฟีเจอร์MeetingWebinar

Role ของผู้เข้าร่วม

Host / Co-host / Participants

Host / Co-host / Panelist / Attendee

การเปิดไมค์

ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเปิด-ปิดไมค์ได้เอง และ Host ก็สามารถปิด-แจ้งให้เปิดไมค์ได้

เฉพาะ Host และ Panelist เท่านั้นที่เปิด-ปิดไมค์ได้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะอยู่ในโหมด listen-only* และ Host สามารถเปิดไมค์ผู้เข้าร่วมเป็นรายคนได้

การเปิดกล้อง

ผู้เข้าร่วมทุกคน

เฉพาะ Host และ Panelist

การแชร์หน้าจอ

ความจุห้อง

1,000 คน

1,000 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมทุกคนดูได้

เฉพาะ Host และ Panelist ดูได้

ส่งเมลล์เตือนการประชุม

ไม่มี

มีกรณีที่เปิด Registration ไว้

แชท

In-meeting chat

Webinar chat

การตอบโต้ระหว่างการประชุม

ส่งยกมือ(raise hand)เท่านั้น

Q&A

ไม่มี

ส่งไฟล์

ไวท์บอร์ด

เครื่องมือ Annotation

โพล(Polling)

Polling for meeting

Polling for webinars

แบบสอบถาม

Surveys for meeting

Surveys for webinars

การถ่ายทอดสด

Facebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service

Facebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service

Registration

Registration for meeting

Registration for webinars

Close caption

การบันทึกวิดีโอการประชุม

Breakout Rooms

Practice session

ไม่มี

Waiting room

ไม่มี

เชื่อมกับ PayPal

ไม่ได้

ตั้งพาสเวิร์ดก่อนเข้าห้อง

โทรเข้าด้วยเบอร์ต่างประเทศ

*กรณีที่ Host หรือ Co-host เปิด Allow to talk ให้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถเปิด-ปิดไมโครโฟนได้เอง

Last updated