เปรียบเทียบความแตกต่างสิทธิ์ Zoom แต่ละรูปแบบ

ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการให้บริการ Zoom Pro, Zoom Webinar และ Zoom Large Meeting แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แต่ละสิทธิ์นั้นจะมีรูปแบบและข้อจำกัดในการใช้งานตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท
เวลาต่อครั้ง
จำนวนผู้เข้าร่วม
เงื่อนไขเพิ่มเติม
Zoom Basic
40 นาที
300 ท่าน
Personal / Generate ID
Zoom Pro
ไม่จำกัด
300 ท่าน
Personal / Generate ID
Zoom Webinar 1,000
ตามเวลาที่จองไว้
1,000 ท่าน
ใช้ Generate ID และต้อง Convert ก่อนการใช้เท่านั้น
Zoom Large Meeting 1,000
ตามเวลาที่จองไว้
1,000 ท่าน
Personal / Generate ID
การประชุมผ่าน Zoom นั้นมีทั้งแบบ Meeting และแบบ Webinar ซึ่งมีความสามารถและการใช้งานบางส่วนที่แตกต่างกัน โดย Meeting ปกตินั้นถูกออกแบบมาเพื่อการประชุมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถแชร์หน้าจอ เปิดกล้อง เปิดไมค์และเห็นผู้เข้าร่วมคนอื่นๆในการประชุมได้ ส่วน Webinar นั้นจะสามารถแชร์หน้าจอได้เฉพาะผู้ที่มี Role เป็น Host หรือ Panelists เท่านั้น ส่วนผู้เข้าร่วมคนอื่นจะอยู่ในโหมด View-Only โดยสื่อสารกับผู้พูดผ่านการ Q&A แชท หรือโพลเท่านั้น นอกจากนี้จะไม่สามารถเปิดไมค์หรือกล้องได้เอง ต้องให้ Host เป็นผู้เปิดให้เป็นรายคนเท่านั้น

Meeting vs Webinar

ความสามารถ
Meeting
Webinar
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
สำหรับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถโต้ตอบกันและกันได้
เป็นเสมือนฮอลขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าฟังจำนวนมากเพื่อมาฟังคนบนเวทีจำนวนไม่กี่คนพูดกัน ซึ่งผู้เข้าฟังแต่ละคนไม่ได้ต้องการโต้ตอบระหว่างกันด้วย
เหมาะสำหรับ
กลุ่มเล็ก-กลุ่มใหญ่ๆที่มีผู้เข้าร่วม 2 คนขึ้นไป
งานปราศรัยหรืองานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ที่เผยแพร่เป็นสาธารณะ

ความสามารถที่แตกต่างกันระหว่าง Meeting และ Webinar

ฟีเจอร์
Meeting
Webinar
Role ของผู้เข้าร่วม
Host / Co-host / Participants
Host / Co-host / Panelist / Attendee
การเปิดไมค์
ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเปิด-ปิดไมค์ได้เอง และ Host ก็สามารถปิด-แจ้งให้เปิดไมค์ได้
เฉพาะ Host และ Panelist เท่านั้นที่เปิด-ปิดไมค์ได้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะอยู่ในโหมด listen-only* และ Host สามารถเปิดไมค์ผู้เข้าร่วมเป็นรายคนได้
การเปิดกล้อง
ผู้เข้าร่วมทุกคน
เฉพาะ Host และ Panelist
การแชร์หน้าจอ
ความจุห้อง
1,000 คน
1,000 คน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมทุกคนดูได้
เฉพาะ Host และ Panelist ดูได้
ส่งเมลล์เตือนการประชุม
ไม่มี
มีกรณีที่เปิด Registration ไว้
แชท
In-meeting chat
Webinar chat
การตอบโต้ระหว่างการประชุม
ส่งยกมือ(raise hand)เท่านั้น
Q&A
ไม่มี
ส่งไฟล์
ไวท์บอร์ด
เครื่องมือ Annotation
โพล(Polling)
Polling for meeting
Polling for webinars
แบบสอบถาม
Surveys for meeting
Surveys for webinars
การถ่ายทอดสด
Facebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service
Facebook, YouTube, Workplace by Facebook, Custom Streaming Service
Registration
Registration for meeting
Registration for webinars
Close caption
การบันทึกวิดีโอการประชุม
Breakout Rooms
Practice session
ไม่มี
Waiting room
ไม่มี
เชื่อมกับ PayPal
ไม่ได้
ตั้งพาสเวิร์ดก่อนเข้าห้อง
โทรเข้าด้วยเบอร์ต่างประเทศ
*กรณีที่ Host หรือ Co-host เปิด Allow to talk ให้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถเปิด-ปิดไมโครโฟนได้เอง