การสร้างห้อง Zoom

สร้างห้องประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

 1. 1.
  เข้าสู่โปรแกรม Zoom จากนั้นเลือกที่ New Meeting(ปุ่มสีส้ม)เพื่อสร้างห้องประชุมใหม่และเข้าสู่ห้องทันที
 2. 2.
  เมื่อเข้าสู่ห้องประชุม คลิกที่สัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวที่มุมซ้ายบน รายละเอียดของห้องประชุมจะปรากฏขึ้นมา สามารถส่ง Meeting ID หรือ Invite Link ให้น.ศ.หรือผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมดังกล่าว

สร้างห้องประชุมผ่าน Web Browser

 1. 1.
  เข้าใช้งานผ่าน https://cmu-th.zoom.us/
 2. 2.
  เลือก Host a meeting บริเวณมุมขวาบน เลือกสร้างห้องประชุมแบบเปิดกล้องหรือปิดกล้อง
 3. 3.
  ระบบจะแจ้งเตือนให้เปิดโปรแกรม Zoom เลือก Open Zoom Meetings และเข้าสู่ห้องประชุมได้ทันที
 4. 4.
  เมื่อเข้าสู่ห้องประชุม คลิกที่สัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวที่มุมซ้ายบน รายละเอียดของห้องประชุมจะปรากฏขึ้นมา สามารถส่ง Meeting ID หรือ Invite Link ให้น.ศ.หรือผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมดังกล่าว