การตั้งค่าแอพลิเคชั่น Zoom (Settings)

หน้าต่างสำหรับการตั้งค่าส่วนต่างๆภายในโปรแกรม Zoom สามารถตั้งค่าได้ทั้งในระหว่างการประชุมหรือตั้งค่าก่อนเข้าการประชุมก็ได้ โดยในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าในโปรแกรม Zoom(ไม่ใช่การตั้งค่าผ่านเว็บไซต์) เมื่อกดเข้าเมนู Settings จะมีหน้าต่างการตั้งค่าปรากฏขึ้นมา

Last updated