คำถามที่พบบ่อย

ถึงเวลที่จองแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ Zoom Pro ทำอย่างไร?

สิทธิ์ของห้องจะอ้างอิงตามผู้ที่สร้างห้อง หากผู้ที่สร้างห้องเป็น Account Basic ห้อง Zoom Meeting นั้นจะเป็นแบบ Basic (ใช้งานได้เพียง 40 นาที) แม้งว่าจะได้รับสิทธิ์ Zoom Pro ภายหลังหรือมีผู้ที่มี Zoom Pro อยู่ภายในห้องก็ตาม

วิธีแก้ไข : ทำการสร้างห้อง Zoom ใหม่ หลังจากที่ได้รับ Zoom Pro แล้ว

หากสร้างห้อง Zoom ด้วย Account Zoom Basic แล้วให้คนที่มี Zoom Pro เข้ามาอยู่ในห้อง การประชุมจะถูกหยุดที่ 40 นาทีหรือไม่?

สิทธิ์ของห้องจะอ้างอิงตามผู้ที่สร้างห้อง หากผู้ที่สร้างห้องเป็น Account Basic ห้อง Zoom Meeting นั้นจะเป็นแบบ Basic (ใช้งานได้เพียง 40 นาที) แม้ว่าจะมีผู้ที่มี Zoom Pro license อยู่ในห้องก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่ผู้สร้างห้องได้รับสิทธิ์ Zoom Pro ภายหลังด้วย

กล่าวคือ หากทำการสร้างห้องด้วย Account Zoom Basic ห้อง Zoom Meeting จะเป็นแบบ Basic (40 นาที) และไม่สามารถขยายเวลาได้ แม้ว่า Account นั่นจะได้รับสิทธิ์ Zoom Pro ในภายหลังก็ตาม หรือ มีผู้ที่มีสิทธิ์ Zoom Pro เข้าร่วมในห้องนั้น หรือตั้งเป็น Cohost ก็ตาม สิทธิ์ของ meeting จะยึดตาม Account ที่ทำการสร้าง

License ในหน่วยงานเต็มต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อแอดมินคณะของท่านโดยตรง เพื่อบริหารจัดการสิทธิ์ในคณะหรือหน่วยงานของท่าน

ต้องการซื้อ License เพิ่มทำอย่างไรได้บ้าง?

ท่านสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1.จัดซื้อ License ผ่าน TLIC (ท่านจะได้รับเรทราคาเดียวกับของทางมหาวิทยาลัย แต่จะต้องรอการจัดซื้อและโอนสิทธิ์ให้กับหน่วยงานของท่านอีกครั้ง

2.จัดซื้อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ Zoom (ท่านจะสามารถใช้งานได้ทันทีแต่จะไม่ได้รับราคาพิเศษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือ

ขอรับสิทธิ์ Zoom Pro ต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถดูวิธีการขอรับสิทธิ์ Zoom Pro แบบ ถาวร และ แบบชั่วคราวได้ที่นี่

Breakout Room ใช้งานอย่างไร?

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Breakout Room ได้ตามหัวข้อดังนี้

จะยกเลิกการของสิทธ์ Zoom Webinar หรือ Zoom Large Meeting อย่างไร?

pageเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองสิทธิ์ Zoom Webinar หรือ Large Meeting

ต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาในการจอง Zoom Webinar หรือ Zoom Large Meeting ต้องทำอย่างไร?

pageเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองสิทธิ์ Zoom Webinar หรือ Large Meeting

Last updated