เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองสิทธิ์ Zoom Webinar หรือ Large Meeting

เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันวันเวลาการจองจาก TLIC ตามภาพประกอบด้านล่าง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจอง หรือ ยกเลิกการจองสิทธิ์ Zoom Webinar หรือ Large Meeting ให้ดำเนินเนินการดังนี้

1. เปิดอีเมลล์ยืนยันการจองที่ท่านได้รับผ่าน CMU IT Account ของท่าน

หรือ CMU Account ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้

3. ระบบจะพาท่านไปยังระบบจองตามภาพประกอบด้านล่าง

ท่านสามารถแก้ไขวันเวลาจองของท่านโดยการกดปุ่ม Reschedule

หรือ ยกเลิกการจองของท่านโดยการกดปุ่ม Cancel Booking

4. ยืนยันการยกเลิก

หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการยกเลิกให้ท่านอีกครั้ง

5. ยกเลิกสำเร็จ

ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันรยกเลิกการจองดังภาพประกอบด้านล่าง

กรณีที่ต้องการเปลี่ยน account ที่จองใช้งาน Webinar และ Large Meeting ต้องทำการยกเลิกการจองที่ account เก่าและทำการจองใหม่ด้วย account ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน ผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น

Last updated