Background & Filters

สำหรับตั้งค่า ปรับแต่งภาพพื้นหลังและฟีลเตอร์

  • Virtual Background สำหรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือทำให้ภาพพื้นหลังของตัวผู้พูดในวิดีโอเบลอ

  • Video Filter สำหรับใส่เอฟเฟคหรือฟีลเตอร์ในวิดีโอ

  • I have a green screen เลือกตัวเลือกนี้เมื่อมี green screen เพื่อเพิ่มคุณภาพเมื่อใช้งาน Virtual Background

  • Mirror my video กลับด้านภาพในวิดีโอ

  • Studio Effects สำหรับแต่งหน้าของผู้พูดเพื่อช่วยให้ภาพในวิดีโอออกมาดูดีขึ้น

Last updated