เงื่อนไขการเก็บไฟล์วิดิโอบน Zoom Cloud

เงื่อนไขการเก็บไฟล์วิดิโอบน Zoom Cloudโดยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไปไฟล์ใหม่ที่ท่านทำการบันทึกลงบนระบบ Zoom Cloud Recording จะสามารถเก็บไว้บนระบบฯได้ไม่เกิน 7 วัน

วิดิโอชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเก็บไฟล์บน Zoom Cloud Recording

โดยอาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบสำรองข้อมูลจาก Zoom Cloud ลงบน OneDrive อัตโนมัติ

เนื่องจากในปัจจุบัน ท่านสามารถเก็บไฟล์ไว้ในระบบ Zoom Cloud Recording ได้ในระยะเวลา 7 วันเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ท่านทำการบันทึก)

  • ระบบสำรองข้อมูลจาก Zoom Cloud ลงบน OneDrive อัตโนมัตินี้จะช่วยสำรองข้อมูลจาก Zoom Cloud ลงบน OneDrive โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเปิดการใช้งานและให้สิทธิ์แก่ระบบ

  • OneDrive เป็นทางเลือกที่ดีในเก็บไฟล์ในระยะยาว อาจารย์และบุคคลากร มช. มีพื้นที่ OneDrive ท่านละ 1 TB ซึ่งเหลือเฟือในการเก็บ Zoom Recording ของท่าน

  • เมื่อเปิดบริการ Zoom -> MS OneDrive นี้ ไฟล์จะถูกทำสำเนาไปเก็บไว้บน Folder ชื่อ zoom-recording บน OneDrive มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของท่านโดยอัตโนมัติ

ใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์ใหม่ที่บันทึก หลังจาก เปิดใช้บริการนี้

วิธีการเปิดการใช้งาน ระบบสำรองข้อมูลจาก Zoom Cloud ลงบน OneDrive อัตโนมัติ

  1. 1.เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ CMU Zoom เข้าถึงได้จาก URL : https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu-zoom

  2. 2.ไปที่เมนู “Manage Your Zoom License” (ปุ่มที่ 2 สีเหลือง)

  3. 3.เปิดใช้งานฟีเจอร์สำรองข้อมูลจาก Zoom Cloud ลงบน OneDrive อัตโนมัติ (บริเวณด้านล่างปุ่มคืนสิทธิ์)

  4. 4.ยืนยันตัวตนและอนุญาตให้สิทธิ์การจัดการแก่ระบบ

Last updated