การบริการจัดการสิทธิ์ในหน่วยงาน

ท่านสามารถดูโควต้าในหน่วยงานของท่านได้ที่ https://zoom.tlic.cmu.ac.th/userprofile.php#
หรือเข้าไปยัง CMU Zoom และกดปุ่มที่ 2 Manage Your Zoom
หลังจากนั้นเลือกเมนู โควต้าในหน่วยงานของท่าน บริเวณแถบเมนูด้านบนดังภาพประกอบด้านล่าง
ระบบจะแสดงรายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Zoom Pro ในหน่วยงานของท่าน
ทางมหาวิทยาลัยฯ มี License จำกัด การขอใช้สิทธิ์ Zoom Pro เป็นลักษณะมาก่อนได้ก่อน

ในส่วนของอาจารย์

แต่ละคณะจะมีเจ้าหน้าที่ IT Support ที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการสิทธิ์ ท่านสารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IT ของหน่วยท่านก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการสิทธิ์ให้แก่ท่านเป็นอันดับแรก
หากคณะของท่านไม่มีเจ้าหน้าที่ในการจัดการสิทธิ์ ท่านสามารถติดต่อที่ TLIC เพื่อให้จัดสรรสิทธิ์ใหม่ได้ โดยแจ้ง
  1. 1.
    CMU IT Account ที่ต้องการเพิ่ม
  2. 2.
    หน่วยงาน หรือ คณะของท่าน
ข้อยกเว้น คณะแพทย์ศาสตร์จะมีเจ้าหน้าที่ IT จัดการสิทธิ์ Zoom Pro ภายในคณะเอง หากท่านเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ท่านสามารถติดต่อฝ่าย IT Support คณะของท่าน

ในส่วนของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการสิทธิ์ในคณะของตน หากโควต้าในหน่วยงานของท่านเต็ม ให้ท่านแจ้งกลับมาทาง TLIC เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการต่อไป