Live Transcript

สำหรับสร้าง Transcript หรือซับไตเติ้ลแบบอัตโนมัติในขณะที่มีการประชุม โดยมีช่องทางการสร้างและเปิดใช้การสร้างซับไตเติ้ลได้หลากหลายรูปแบบ

  • Assign someone to type เลือกให้ผู้เข้าร่วมเป็นผู้เขียนซับไตเติ้ล หรือ Host เลือกเป็นผู้เขียนเอง

  • Use a 3rd-party CC service เลือกใช้ตัวช่วยสร้างซับไตเติ้ลจากภายนอก

  • Live Transcript เลือกใช้ตัวช่วยสร้างซับไตเติ้ลแบบอัตโนมัติของ Zoom

ข้อจำกัดในการใช้งาน Transcript แบบ Real-time

กรณีที่เลือกใช้งาน Live Transcript ของ Zoom ในปัจจุบันฟีเจอร์นี้จะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

Last updated