Zoom Pro License

เงื่อนไขการใช้งาน Zoom Pro มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงที่มี CMU Account

- การขอใช้งานให้ทำเรื่องขอผ่านทางระบบจัดการสิทธิ์ออนไลน์ที่กำหนดให้

- ผู้มีสิทธิ์ขอ Zoom Pro จะต้องผ่านการอบรมการใช้งานก่อน โดยอาจเป็นการอบรมที่จัดโดย ITSC หรือใช้บริการเรียน Online ที่ ITSC จัดทำขึ้นให้

- ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Zoom Pro แล้วไม่ใช้งานระบบเกิน 30 วันมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิ์ โดยผู้ใช้นั้นจะเหลือสิทธิ์เป็น Zoom Basic และสามารถใช้งานระบบต่อไปตามข้อจำกัดของ Zoom Basic จนกว่าจะขอสิทธิ์ Zoom Pro อีกครั้ง

การขอรับสิทธิ์ Zoom Pro

สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.info.tlic.cmu.ac.th/cmu-zoom

สำหรับอาจารย์ใหม่ที่เข้าใช้งานครั้งแรก

กดปุ่มที่ 1 Register with CMU Account

 1. เมื่ออาจารย์กดเข้าไปแล้ว จะมีหน้าต่างให้อาจารย์ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account

 2. เมื่ออาจารย์ลงทะเบียนด้วย CMU Account เรียบร้อยแล้ว แล้วให้กดปุ่มที่ 2 เพื่อขอสิทธิ์ Zoom Pro

 3. เมื่อท่านมีสิทธิ์ Zoom Pro อยู่แล้ว และกดปุ่มนี้อีกครั้ง ระบบจะพาไปหน้าการจัดการบน Websites Zoom : https://cmu-th.zoom.us/profile

ในกรณีที่ Zoom Pro ในหน่วยงานของท่านเต็ม

ท่านสามารถติดต่อ Admin Zoom ในหน่วยงานของท่าน ดังภาพ โดย Admin Zoom จะมีสิทธิ์ในการดูแล จัดสรร เพิ่ม-ถอนสิทธิ์ Zoom Pro ให้ทุกคนในหน่วยงานได้ตามจำนวนโควต้าของหน่วยงาน

สำหรับอาจารย์ที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว

กดปุ่มที่ 2 Manage Your Zoom License

 1. เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียด Zoom ของท่าน ให้ท่านกดปุ่ม "ขอสิทธิ์ Zoom Pro"

 2. เมื่อปุ่มดังกล่าวเปลี่ยนเป็น “คืนสิทธิ์“ แสดงว่าขณะนี้ Account ของท่านได้รับสิทธิ์ Zoom Pro แล้ว หากท่านกดปุ่ม "คืนสิทธิ์" Account ของท่านจะกลายเป็น Account Zoom Basic

 3. ส่วน "Zoom Video Conference" เป็นส่วนที่จะช่วยพาท่านไปยังหน้า Zoom โดยเร็ว

  1. ปุ่มเข้าร่วม Zoom Meeting เมื่อกดปุ่มนี้ระบบจะเข้าสู่แอพ Zoom และไปที่หน้ากรอก Zoom ID

  2. ปุ่มสร้าง Zoom Meeting เมื่อกดปุ่มนี้ระบบจะเข้าสู่แอพ Zoom และสร้าง Meeting โดยใช้ Account เรา

 4. แถบ "โควต้าในหน่วยงานของท่าน" จะแสดงจำนวน Account ที่ได้รับสิทธิ์ Zoom pro และ มีข้อมูลการเข้าใช้งานของแต่ละ Account

 5. (สำหรับ Admin คณะ/หน่วยงาน) แถบ "จัดการผู้ใช้งานของหน่วยงานท่าน" จะมีปุ่ม เพิ่ม/ถอนสิทธิ์ Zoom pro ของผู้ใช้ที่สังกัดคณะหรือหน่วยงานของท่าน

ขอจองสิทธิ์ Zoom Pro ชั่วคราว

ปัจุบัน TLIC ได้เพิ่มช่องทางการใช้งานสิทธิ์ Zoom Pro สำหรับผู้ที่ไม่มี Pro License (สถานะ ในระบบเป็น Zoom Basic) โดยการเพิ่ม Service Zoom Pro 300 Participants การจองสิทธิ์ทั้ง 4 รูปแบบนั้น เมื่อทำการจองสำเร็จจะได้รับสิทธิ์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที ต่อการจอง 1 ครั้ง

กล่าวคือ หาก Account Zoom ของท่านเป็นแบบ Basic และต้องการใช้สิทธิ์ Zoo Pro ท่านสามารถจองการใช้งาน Zoom Pro ได้จำนวน 5 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อครบกหนดเวลา ก็จะกลับไปเป็นแบบ Zoom Basic ดังเดิม

รูปแบบ Services ที่ให้บริการในปัจจุบัน

1.จองแบบ Large Meeting 1000 Participants (การประชุมขนาดใหญ่ เน้นสอนออนไลน์ที่มีนักศึกษาจำนวนมาก)

2.จองแบบ Webinar 500 Participants (เน้นการอบรมหรือสัมนาออนไลน์ ซึ่งจะต้องทำการ Convert ก่อนเริ่ม Zoom และใช้ Generate ID เท่านั้น)

3.จองแบบ Pro 300 Participants - 01 (เหมาะสำหรับใช้สอนในคลาสที่มีนักศึกษาไม่เกิน 300 คน)

4.จองแบบ Pro 300 Participants - 02 (เหมาะสำหรับใช้สอนในคลาสที่มีนักศึกษาไม่เกิน 300 คน)

ขั้นตอนในการจอง

 1. ไปที่ CMU Zoom และเลือกหัวข้อที่ 3 Book Zoom Large Meeting / Webinar

 2. ระบบจะพาท่านไปยังหน้าจอง Services ดังภาพด้านบน

 3. เลือก Services ที่ต้องการ *หากไม่ได้เลือกจะไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้

 4. เลือกวันที่ต้องการ จากนั้นจะมีช่วงเวลาให้ท่านเลือก ทั้งนี้หากวันที่แสดงสีเทา แปลว่า สิทธิ์ในวันนั้นถูกจองเต็มแล้ว ดังนั้นควรทำการจองล่วงหน้า

 5. เลือกเวลาที่ท่านต้องการจอง ระบบจะแสดงเฉพาะเวลาที่ท่านสามารถจองได้ แบ่งเป็น 05:30 AM. (05.30 - 10.59 น.) 11:00 AM. (11.00 - 16.29 น.) และ 04:30 AM (16.00 - 24.00 น.) หากช่วงเวลาที่ท่านต้องกามีความคาบเกี่ยวกับ แนะนำให้ทำการจอง 2 ช่วง โดยระหว่างรอยต่อเวลาสิทธิ์จะไม่ถูกตัด

 6. หลังจากจองวันเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และ CMU IT Account ของท่าน

 7. กด Book เพื่อทำการจอง

 8. ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการจองไปให้ท่าน ท่านสามารถแก้ไขวันเวลาหรือยกเลิกการจองได้จากอีมลล์นั้น

Zoom Pro License เต็ม แต่มีความจำเป็นต้องใช้ ทำอย่างไร?

หากในกรณีที่การจองเหล่านี้เต็มด้วยเช่นกัน แนะนำอีกหนึ่งทางเลือก คือ MS Teams Live Events

โดยท่านสามารถแจ้ง CMU Account เข้ามาที่ช่องทางการติดต่อของ TLIC ได้ทุกช่องทาง(JIRA Services/LINE OA) เพื่อขอรับ License A3 และใช้สร้างห้อง Teams Live Event ที่รองรับผู้เข้าชมได้ถึง 10,000 คน

Last updated