การสร้าง Breakout Room

การสร้าง Breakout Room

ระหว่างที่อยู่ในห้องประชุม สามารถสร้าง Breakout ได้ โดยเลือกที่ปุ่ม Breakout Rooms ที่อยู่ในแถบควบคุม เมื่อคลิกเข้าไป หน้าต่างการสร้าง Breakout Rooms จะปรากฏขึ้น

 • Create (จำนวน) breakout room กำหนดจำนวนห้อง Breakout Rooms ที่ต้องการ

 • Assign automatically ให้ระบบนำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้อง Breakout Rooms อัตโนมัติ

 • Assign manually Host สามารถเลือกผู้เข้าร่วมเข้าสู่ห้อง Breakout Rooms ได้เอง

 • Let participants choose room ใหผู้เข้าร่วมเลือกเข้าห้อง Breakout Rooms ด้วยตนเอง

Assign manually

 • Host สามารถเลือกผู้เข้าร่วมเข้าสู่ Breakout Rooms แต่ละห้องได้

 • Host สามารถเปลี่ยนชื่อ Breakout Rooms แต่ละห้องได้

 • Assign ด้านขวาคือเลือกผู้เข้าร่วมทุกคนในขณะนั้นให้เข้าสู่ Breakout Rooms นั้นๆ

 • Options เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมขึ้นมา ดังนี้

  • Allow participants to choose room เมื่อเปิดใช้งานผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกเข้า Breakout Rooms ได้เอง

  • Allow participants to return to the main session at any time เมื่อเปิดใช้งานส่วนนี้ผู้เข้าร่วมสามารถออกจาก Breakout Rooms กลับไปที่ห้องหลักได้ตลอดเวลา กรณีที่ปิดใช้งานผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถออกจาก Breakout Rooms ได้จนกว่า Host หรือ Co-Host จะปิด Breakout Rooms

  • Automatically move all assigned participants into breakout rooms เมื่อเปิดใช้งานส่วนนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนจะถูกนำเข้าสู่ Breakout Rooms โดยอัตโนมัติ กรณีที่ปิดใช้งานผู้เข้าร่วมจะต้องกด Join ก่อน จึงจะเข้าสู่ Breakout Rooms ได้

  • Breakout rooms close breakout rooms after () minutes เมื่อเปิดใช้งาน Breakout Rooms จะปิดห้องเองอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งค่าไว้

   • Notify me when the time is up เมื่อเปิดใช้งาน Host และ Co-Host จะได้รับแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาปิดห้อง Breakout Rooms ที่ตั้งค่าไว้

  • Set Countdown timer เมื่อเปิดใช้งานส่วนนี้ ระบบจะขึ้นส่วนนับเวลาถอยหลังก่อนปิดห้อง Breakout Rooms ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนภายในห้องทราบ ตามเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้

 • Recrate ลบ Breakout Rooms ที่สร้างไว้และสร้างใหม่

 • Add a Room กดเพื่อเพิ่มห้อง breakout Rooms

 • Open All Rooms กดเพื่อเปิดใช้ห้อง Breakout Rooms

Last updated