การตั้งค่าล่วงหน้า Zoom (Schedule)

สร้างห้องประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

  1. เข้าสู่โปรแกรม Zoom จากนั้นเลือกที่ Schedule เพื่อสร้างห้องประชุมใหม่แบบตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า

  2. หน้าต่างการตั้งค่าห้องประชุมจะปรากฏขึ้น โดยสามารถตั้งชื่อห้องประชุม วันที่ประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่หน้าต่างนี้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยกด Save และสามารถส่ง Meeting ID หรือ Invite Link ให้น.ศ.หรือผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมล่วงหน้าได้เลย

  3. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จะมีแจ้งเตือนการประชุมและสามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ทันที

สร้างห้องประชุมผ่าน Web Browser

  1. เข้าใช้งานผ่าน https://cmu-th.zoom.us/

  2. เลือก Schedule a Meeting บริเวณมุมขวาบน และจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการประชุมล่วงหน้า โดยสามารถตั้งชื่อห้องประชุม วันที่ประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่หน้าต่างนี้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยกด Save และสามารถส่ง Meeting ID หรือ Invite Link ให้น.ศ.หรือผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมล่วงหน้าได้เลย

  3. เมื่อตั้งค่าเสร็จจะมีรายการห้องประชุมที่ตั้งค่าล่วงหน้าปรากฏขึ้น สามารถกดเริ่มการประชุมได้ที่ Start เพื่อเริ่มเข้าสู่ห้องประชุมดังกล่าวได้ทันที

Last updated