การใช้งานห้องประชุม Zoom

เมื่อ Host ห้องเข้าสู่ห้องประชุมของ Zoom จะพบกับหน้าต่างห้องประชุมดังภาพตัวอย่าง โดยมีปุ่มและแถบเมนูสำหรับตั้งค่าการประชุมอยู่บริเวณด้านล่าง

ก่อนเข้าสู่การใช้งาน ระบบจะถามการใช้งานเสียงบนคอมพิวเตอร์กับห้องประชุม เลือก Join with Computer Audio เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้งานได้กับห้องประชุม Zoom ดังกล่าว

สัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวที่มุมซ้ายบน คลิกเพื่อดูรายละเอียดของห้องประชุม โดยสามารถส่ง Meeting ID หรือ Invite Link ให้น.ศ.หรือผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมดังกล่าว

ปุ่ม View ที่มุมขวาบน คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุม

  • Speaker เน้นที่ตัวผู้เข้าร่วมประชุมที่กำลังพูดอยู่

  • Gallery ให้โปรแกรมแสดงวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นมาพร้อมกันจำนวนหลายๆคน

  • Immersive มุมมองแบบห้องเสมือนจริง ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกัน เหมือนอยู่ในห้องเดียวกันในระหว่างประชุมมากขึ้น โดยแต่ละรูปแบบจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมกำหนดไว้

ปุ่ม End สีแดง กดเพื่อปิดห้องประชุม

Last updated