วิธีการใช้งาน Zoom Webinar

Zoom Webinar 1,000 *จะต้องทำการ Convert ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน*

สร้าง Meeting โดยใช้ Generate ID เท่านั้น และ กด Convert ก่อนใช้

ข้อควรระวัง : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ Convert Meeting to Webinar เรียบร้อย ก่อนที่จะมีผู้อื่นเข้ามาในห้อง Zoom (ผู้อื่นในที่นี้รวมถึง ผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน Waiting Room และ Co-Host ท่านอื่นๆ) หากมีผู้อื่นเข้ามายังห้องของท่านก่อนทำการ Convert ท่านจะไม่สามารถ Convert to Webinar ได้ วิธีแก้คือท่านจะต้องให้คนที่เข้ามาแล้ว ออกจาก Zoom ให้หมดก่อนจึงจะทำการ Convert to Webinar ได้

1. ไปยัง Zoom Profile ของท่าน

หลังจากได้รับ license แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บ https://cmu-th.zoom.us/profile

2. ไปที่เมนู Meetings

3. สร้าง Meeting โดยใช้ Generate ID เท่านั้น

หาก meeting สร้างไว้ก่อนแล้วให้คลิกเลือกชื่อ Meeting ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น Webinar โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้างแบบ Generate ID

หากยังไม่มี meeting ต้องทำการสร้างก่อน โดยสร้างเป็นแบบ Generate ID เท่านั้น (แบบ Personal ID) จะไม่สามารถทำการ Convert to Webinar ได้

4. กดเมนู “Convert this Meeting to a Webinar

ปุ่มนี้อยู่บริเวณแถบด้านล่างเพจ บริเวณบรรทัดเดียวกับปุ่ม Start / Edit / Delete / Save as Template ตามภาพประกอบด้านล่าง

5. ยืนยันโดยกดปุ่ม Convert

6. Meeting ของท่านจะเป็นแบบ Webinar หลังจากกด Convert เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ Convert Meeting to Webinar เรียบร้อย ก่อนที่จะมีผู้อื่นเข้ามาในห้อง Zoom (ผู้อื่นในที่นี้รวมถึง ผู้เข้าร่วมที่อยู่ใน Waiting Room และ Co-Host ท่านอื่นๆ) หากมีผู้อื่นเข้ามายังห้องของท่านก่อนทำการ Convert ท่านจะไม่สามารถ Convert to Webinar ได้ วิธีแก้คือท่านจะต้องให้คนที่เข้ามาแล้ว ออกจาก Zoom ให้หมดก่อนจึงจะทำการ Convert to Webinar ได้

หรือ สร้างห้อง Zoom Meeting ใหม่ > Convert ห้องให้เป็น Webinar > แล้วถึงเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในห้อง

Last updated