การแก้ไฟล์ excel ที่ไม่แสดงผลภาษาไทย

เมื่อทำการ export ไฟล์ .csv ออกมาจากระบบแล้ว หลายครั้งที่พบว่าไฟล์ excel ดังกล่าวนั้นไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยที่ถูกต้องออกมาได้(หรือที่เรียกกันว่าภาษาต่างดาว)

วิธีการแก้ไข

เปิดโปรแกรม excel ไปที่เมนู Data -> From Text

เลือกไฟล์ .csv ที่ต้องการแก้ไขภาษาต่างดาว เลือก File Origin เป็น 65001 Unicode (UTF-8) จะเห็นตัวอย่างในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา พบว่าภาษาต่างดาวถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว จากนั้นกด Load

จะได้รับข้อมูลที่แก้ภาษาเรียบร้อยแล้วแสดงผลขึ้นมา

การแก้ไขภาษาต่างดาวนี้ ใช้สำหรับการแก้ไขหรืออ่านข้อมูลภายในไฟล์ดังกล่าวเท่านั้น ไม่แนะนำให้นำไปใช้ import ต่อ เนื่องจากอาจเกิดปัญหา format ไม่ตรง หรือข้อมูลภายในไฟล์อาจ Mapping กับข้อมูลในระบบไม่ได้

Last updated