การ Copy Activity จากคอร์สเก่าใส่คอร์สใหม่

วิธีการนี้ใช้ได้กับโมดูล Activity ทุกประเภทภายในคอร์ส รวมถึงวิดีโอแบบ H5P ด้วย

การ Copy Activity จากคอร์สเก่าใส่คอร์สใหม่ เป็นการเลือก copy(คัดลอก) โมดูลจากคอร์สเก่าที่มีอยู่แล้วนำไปใส่ในคอร์สใหม่โดยโมดูลจะมีข้อมูลทุกอย่างเหมือนคอร์สเดิมทุกประการ ซึ่งกระบวนการนี้จะเหมาะกับการเลือก copy บางโมดูลที่ต้องการเท่านั้น เช่น ข้อสอบอย่างเดียว ข้อสอบบางชุด บทเรียนบางส่วน แทนที่จะ Import เนื้อหาจากคอร์สเก่าไปยังคอร์สใหม่ทั้งหมด

วิธีการมีดังนี้

1.เข้าไปที่คอร์สที่มีโมดูล Activity ที่ต้องการ กดเข้าไปคลิกฟันเฟืองที่มุมขวาบน เลือก Backup

2.หน้าต่างตั้งค่าการ Backup จะปรากฏขึ้น เลือก Jump to final step

3.ระบบจะทำการ Backup ออกมาเป็นไฟล์ โดยอาจารย์สามารถ Download ออกมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้

4.เข้าไปที่คอร์สใหม่ คลิกฟันเฟืองที่มุมขวาบน เลือก Restore

5.ไปที่ไฟล์ Backup ที่ได้ทำการ Backup ไว้เมื่อสักครู่นี้ (ไฟล์ที่ใหม่ที่สุดจะอยู่ด้านบนสุดเสมอ) คลิกที่ Restore ด้านขวามือเพื่อทำการนำเข้าโมดูล

6.รอระบบประมวลผล และกด Continue เพื่อทำการนำเข้าโมดูล

7.เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้น โมดูล Activity ที่ต้องการจะปรากฏในหน้าแรกของคอร์ส อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขชื่อ รวมถึงย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ

Last updated