การตั้งค่า Webcam identity validation

การตั้งค่า Webcam identity validation เป็นส่วนของ Extra Restriction on Attempts ของระบบ Exam CMU และ KC Moodle

ข้อดีของการใช้ Webcam identity validation

  • จับภาพผู้เข้าสอบด้วยอุปกรณ์กล้อง Webcam แบบสุ่มในระหว่างทำข้อสอบ

  • ไม่สามารถเข้าทำข้อสอบได้ ถ้าไม่อนุญาตให้กล้องถ่ายภาพ

  • สามารถตรวจสอบ Report และกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสอบได้

  • ทำงานบน Quiz และ Question Bank ได้

  • ระบบจะเก็บภาพที่ถ่ายไว้เป็นไฟล์ .png ขนาดเล็ก

ข้อจำกัดของการใช้งาน Webcam identity validation คือผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์กล้อง Webcam

วิธีเปิดใช้งาน Webcam identity validation

  1. เข้าไปที่ Quiz ที่ต้องการ เลือกปุ่มฟันเฟืองบริเวณมุมขวาบน

  2. ไปที่ Extra Restriction on Attempts

  3. เปิดใช้งาน Webcam identity validation ดังภาพ

4. เมื่อเข้าสู่หน้า Quiz จะพบกับแจ้งเตือนให้เปิดกล้อง

5. เมื่อกดเริ่มทำข้อสอบ ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้เข้าสอบอนุญาตให้อุปกรณ์กล้อง Webcam ถ่ายภาพขณะทำข้อสอบ

6. และระหว่างทำข้อสอบจะมีส่วนของ Webcam อยู่ที่บริเวณด้านขวาของจอด้วย

7. ในระหว่างการสอบหรือหลังสอบ อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบ Proctoring Report ได้ที่หน้าแรกของ Quiz

8. รายชื่อผู้เข้าสอบจะปรากฏขึ้น สามารถเลือกดูภาพถ่ายเป็นรายคนได้ เมื่อกดที่ View Proctoring report แล้วรูปภาพทั้งหมดที่ระบบถ่ายเก็บไว้จะปรากฏขึ้น

Last updated