การ Proctoring สำหรับการสอบ

เมื่อพร้อมเริ่มต้นดำเนินการสอบ นักศึกษาต้องมีวิธียีนยันตัวตนเพื่อให้มีหลักฐานว่านักศึกษานั้นๆ ได้เข้าร่วมสอบจริง ซึ่งท่านสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. การเช็คชื่อและยืนยันตัวตนผู้สอบ

ยืนยันตัวต้นด้วย CMU Account

 • ในระบบ Moodle ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง Login ด้วย CMU Account อยู่แล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้

 • การใช้ Quiz ใน Microsoft Team สามารถจำกัดให้ผู้สอบต้อง Login ด้วย CMU Account ได้

สร้าง Quiz เช็คชื่อ

 • การสอบ Online ที่กำหนดช่วงเวลาแน่นอน ผู้คุมสอบอาจต้องการตรวจสอบว่ามีนักศึกษาคนไหนบ้างที่ขาดหายไป ไม่มาเข้าร่วมสอบ การเช็คชื่อจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์

 • การเช็คชื่อสามารถทำผ่านการสร้าง Quiz สั้นๆ แยกออกมา ที่ให้นักศึกษาทำก่อนลงมือทำข้อสอบ มีคำถามไม่กี่ข้อแค่ให้ยืนยันรหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, และยอมรับข้อตกลงในการสอบ แล้วส่ง Quiz นั้น

 • วิธีการนี้ช่วยให้ผู้คุมสอบสามารถเปิดดูรายชื่อนักศึกษาที่มาเข้าสอบได้

การตรวจบัตรนักศึกษาผ่าน Online Meeting

 • หากต้องการยืนยันตัวตนนักศึกษาที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการสอบแทนกัน หรือคัดกรองผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบ สามารถตรวจบัตรนักศึกษาผ่านระบบ Online Meeting เช่น Zoom หรือ MS Team Meeting ได้

 • ในขณะสอบ ผู้คุมสอบจะทักนักศึกษาตามรายชื่อที่มีทีละคนผ่านทาง Online Meeting เพื่อให้นักศึกษาเปิด video และแสดงบัตรนักศึกษา และใบหน้าตนเอง

2. ใช้ Remote Proctoring

การเฝ้ามองผู้สอบผ่านทาง Online Meeting สามารถลดการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแนวคิดดังนี้

 • ผู้สอบทุกคนใช้ Online Meeting เช่น Zoom ตลอดช่วงเวลาการสอบ โดยเปิด Video ทิ้งไว้

 • ในกรณีที่ใช้ Zoom และมีนักศึกษาสอบจำนวนมาก สามารถสร้าง Breakout room แบ่งผู้เรียนออกเป็นห้องย่อย เพื่อใช้ผู้คุมสอบหลายคนแบ่งกันดูแล โดยไม่ควรมีผู้สอบเกิน 30 คนต่อผู้คุมสอบ 1 คน

 • ผู้คุมสอบตั้งค่าให้ ปิดไมโครโฟนของนักศึกษา, ปิดการ Chat ระหว่างผู้เรียน, และปิดการแชร์หน้าจอโดยนักศึกษา

 • ผู้คุมสอบคอยตรวจตราและทักผู้สอบที่น่าสงสัยผ่านทาง Chat

การ Login Zoom ด้วย CMU Account สำหรับการสอบ

การสอบที่มีการใช้กล้องเพื่อทำการ Proctoring อาจต้องขอให้นักศึกษา Login เข้าใช้ Zoom ด้วย CMU Account เพื่อติดตามสถานะการเข้าใช้ Zoom ของนักศึกษาขณะสอบ โดยหากไม่ได้ Login ก็อาจเข้าห้อง Zoom ไม่ได้ วิธีการ Login ด้วย CMU Account มีดังต่อไปนี้

 1. Logout จากบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน หากไม่ได้ใช้ CMU Account ให้นักศึกษา Logout ก่อน

 2. ในหน้า Login ให้เลือก Login with SSO

3.ใส่ Company Domain ให้มีค่าเป็น cmu-th

4.หลังจากนั้นหากระบบแสดงหน้า login ก็ให้เข้าใช้งานด้วย CMU Account

คำแนะนำในการตั้งกล้องเพื่อคุมสอบ Online

เมื่อใช้ Online Meeting (Zoom, MS Teams Meeting, ฯลฯ) ในการคุมสอบ ควรมีการเตรียมตัวและจัดมุมกล้องให้เหมาะสมดังนี้

 • แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ 2 เช่น Smartphone, Tablet ในการเปิด Online Meeting แทนการใช้ Webcam ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำข้อสอบ

 • มุมกล้องที่ดีคือมุมที่ได้จากกล้องที่ตั้งเยื้องไปด้านหลัง มุมภาพเห็นทั้งหน้าจอที่ใช้สอบ ผู้สอบ และสภาพแวดล้อมของห้อง

 • การตั้งกล้องอาจต้องหาที่ตั้ง เช่น โต๊ะ กล่อง มาต่อกันให้กล้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือใช้ขาตั้งกล้อง

 • ควรเสียบสายชาร์จไว้เพื่อไม่ให้กล้องถ่านหมดในขณะสอบ

หรืออ่านเพิ่มเติมแบบละเอียดได้ที่ :

Last updated