การลบผู้เข้าร่วมวิชา

การลบรายบุคคล

ลบด้วยการกดไอคอนถังขยะ

สามารถทำได้โดยไปยังเครื่องหมายถังขยะบริเวณ หัวข้อ Status ท้ายชื่อของนักศึกษาดังภาพด้านล่าง

การลบนักศึกษาจำนวนมาก

Bulk Unenrollment

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน และ จัดหน้าไฟล์ดังภาพ

Reset (Unenrollment Role)

ไปยังเมนู Reset

กดปุ่มเครื่องหมายฟันเฟืองและเลือกเมนู Reset

เมื่อกดเมนู Reset แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

ท่านสามารถ Reset ทุกส่วนได้ตามต้องการ แต่ทีมงานขอแนะนำให้ท่านเลือก Reset เฉพาะในส่วนของ Roles และ Unenroll users : Students ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดของนักศึกาา(เก่า) เมื่อนำนักศึกษาออกข้อมูลทุกอย่างของนักศึกษาจะถูกนำออกไปด้วย

เลือก Unenroll users : Students

เมื่อกดปุ่ม Reset Course ระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวมดังภาพด้านล่าง ให้ท่านกด Continue

จากนั้นระบบจะนำนักศึกษาออกให้ท่านทันที

Last updated