การดูตัวอย่างในมุมมองนักศึกษา (Switch Role to student)

1. Switch Role to student

เปลี่ยน Role หรือบทบาทของท่านเป็น Student หรือมุมมองที่นักศึกษาเห็น ท่านสามารถเพิ่ม Role ของท่านเป็นนักศึกษาและอาจารย์ หรือทดลองเปลี่ยนมุมมองของท่านเป็นแบบนักศึกษา(Student)แบบชั่วคราวได้โดยวิธีการดังนี้

1.1 ไปที่หน้าโปรไฟล์ของท่าน บริเวณมุมด้านขวาบนดังภาพ

1.2 เลือกเมนูด้านล่างสุด "Switch role to.."

1.3 เลือก Role "Student"

1.4 ท่านทดลงเป็นนักศึกษาในคอร์สเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังจำลองเป็น Student ในคอร์สของท่าน โดยดูได้จากข้อความสีเขียวบริเวณใต้ชื่อของท่านดังภาพ

2. การทำข้อสอบในฐานะ Student

2.1 ไปยัง Quiz ที่ต้องการทดสอบ

โดยต้องตั้งค่าให้นักศึกษาสามารถเข้าทำได้ เนื่องจากตอนนี้ท่านเป็นนักศึกษาอยู่ จากการ Switch Role to student ในขั้นตอนแรก

2.2 Submit and Finish All เพื่อส่งคำตอบเข้าสู่ระบบ

ระบบจะมีข้อมูลการเข้าทำของท่านในฐานะ Student (Attempt)

3. Return to my Role

เปลี่ยนสถานะกลับมาเป็น Teacher เพื่อเข้าดู Attempt ที่ทดลองทำ โดยไปยังโปรไฟล์ของท่านและเลือกเมนูด้านล่างสุด "Return to my normal role" ระบบจะเปลี่ยน Role ของท่านกลับไปเป็นดังเดิม

4. ลบ Attempt ที่ทดลองทุกครั้ง

เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขคำถามหรือ Quiz ได้เมื่อมีการทำข้อสอบไปแล้ว ดังนั้นจึงควรที่จะลบ Attempt ทดลองออกจากระบบโดยวิธีการดังนี้

4.1 ไปยังหน้า Quiz และ กดปุ่ม Attempt

4.2 ดูข้อมูลการทำข้อสอบบริเวณด้านล่าง หากไม่พบข้อมูลให้ตั้งค่าดังนี้

ในส่วน What to include in the report หัวข้อ "Attempts from" เลือก All User who attempted the quiz

4.3 ลบ Attempt ที่ทดลองทำ

Last updated