วิธีสร้างและจัดการหมวดหมู่ของคำถาม (Question categories)

ท่านสามารถสร้างและจัดการหมวดหมู่ของคำถาม (Question categories) ได้โดยไปยังแถบ Categories จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

การจัดการหมวดหมู่ของคำถาม

  • ลบ Category ท่านสามารถลบ category ที่ไม่ต้องการได้โดยกดไอคอนรูปถังขยะ

  • แก้ไข Category ท่านสามารถแก้ไข Category ได้โดยกด icon รูปฟันเฟือง

  • ย้ายตำแหน่ง Category ท่านสามารถย้ายตำแหน่งของ category ได้โดยการกดลูกศรขึ่้น-ลง เพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นด้านบนหรือลงไปด้านล่าง หรือท่านสามารถกดลูกศรชี้ไปทางขวาเพื่อย้ายเข้าสู่ sub category หรือทางซ้ายเพื่อนำออกจาก sub category

การเพิ่มหมวดหมู่ของคำถาม (Add category)

ท่านสามารถแบ่งหมวดหมู่ของคำถามได้

Last updated