การ Duplicate หรือ Copy Course (เฉพาะ Exam Moodle)

ท่านสามารถ Duplicate หรือ Copy Course เดิมที่มีอยู่ในระบบได้ โดยวิธีการดังนี้

1. ไปยังคอร์สที่ท่านต้องการ COPY

จากนั้นไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองและเลือกเมนู Copy Course ดังภาพ

2. เมื่อกดเมนู Copy Course

ระบบจะพาท่านไปยังหน้าต่างกรอกข้อมูลดังภาพ

Course short name จะไม่สามารถซ้ำกันได้ ให้ท่านกรอก -1 หรือ -(เทอมต่อด้วยปีการศึกษา) เช่น 001101 ซ้ำ ให้ท่านกรอก 001101-164 แทน เป็นต้น

3. กดปุ่ม Copy and View

เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Copy and View บริเวณด้านล่างดังภาพ

4. ระบบจะแสดงสถานะการ Copy Course ดังภาพ

ส่วน Source คือ คอร์สต้นแบบที่ทำการ COPY

ส่วน Destination คือ คอร์สปลายทาง

ระบบกำลังดำเนินการ โดยจะแสดงสถานะ Process pending บริเวณขวามือ

เมื่อดำเนินการสำเร็จในส่วนของสถานะ หรือ Status บริเวณขวามือ จะแสดง 100% และเปลี่ยนเป็นสีเขียวดังภาพด้านล่าง

5. เข้าสู่คอร์สใหม่ที่ทำการ Copy Course เรียบร้อย

ท่านสามารถเข้าสู่คอร์สใหม่ได้โดยกดที่ Course Short name หัวข้อ Destination จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ส่วนนี้เป็นสีเท่าไม่สวามารถกดได้ แต่เมื่อทำการ Copy Course เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเป็นสีนำเงินและสามารถกดเข้าไปยังคอร์สใหม่ได้ทันที

เมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบกับเนื้อหาเหมือนกับคอร์สต้นแบบทุกประการ

6. อัพเดทรายชื่อนักศึกษา

ท่านสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมวิชาได้ด้วย 4 วิธีดังหัวข้อต่อไปนี้

หรือแจ้งทีมงาน TLIC เพื่อให้อัพเดทรายชื่อ โดยแจ้งรหัสกระบวนวิชาและ Section ที่ต้องการมาที่

TLIC Line Official : https://cmu.to/tlic-line หรือ

TLIC Help Center (JIRA Service) : https://cmu.to/tlic-service-portal

Last updated